COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MINISTERULUI JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI DE A RESTRÂNGE LIBERATEA DE COMUNICARE PE INTERNET

28.05.2009
Print Friendly, PDF & Email

Pe 27 mai 2009,
APADOR-CH a transmis Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti observaţiile
sale cu privire la  proiectul unei legi de modificare a Legii nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, supus dezbaterii publice. Aceste observaţii privesc
în special următoarele aspecte:

Prin proiectul
ministerului se doreşte transformarea în infracţiune a simplului fapt de a accesa anumite site-uri. Se ignoră astfel
realitatea că site-urile pot fi accesate  accidental sau prin redirecţionare de
la un site aparent inofensiv. Ţine mai mult de concepţia unui stat poliţienesc
transformarea în infracţiune a simplei accesări a unui site şi declanşarea unei
întregi proceduri de anchetă penală pentru acest lucru. Introducerea noii infracţiuni
are ca justificare necesitatea combaterii pornografiei infrantile, dar această
justificare este un simplu pretext, întrucât pornografia infantilă este deja
incriminată prin art. 51 din Legea nr. 161/2003. În realitate, prevderea
propusă permite lărgirea posiblităţilor de a efectua percheziţii şi de a întocmi
dosare penale unui număr cât mai mare de cetăţeni, sub pretextul ca aceştia ar
accesa anumite adrese de internet.

De asemenea, prin
proiect este introdusă infracţiunea de distribuire sau punere la dispoziţia
publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe. Noţiunea de
“material rasist sau xenofob” este vagă, ambiguă şi poate duce la abuzuri cu
consecinţa îngrădirii libertăţii de exprimare. Este adevărat ca pe unele
forumuri găzduite pe internet există discuţii aprinse, chiar violente,
ofensatoare, jignitoare în diferite chestiuni care prezintă un grad mai mare
sau mai scăzut de interes public. Aceasta nu justifică însă  limitarea libertăţii
de exprimare, în principal prin crearea unei incertitudini cu privire la limita
de la care discuţiile, opiniile exprimate pe internet se pot transforma în
“materiale rasiste sau xenofobe” sancţionabile penal. În plus,  opiniile
nonconformiste, chiar în probleme naţionale, rasiale etc. nu trebuie combătute
prin închisoare sau amendă penală.

În acest context,
trebuie precizat că în legislaţie există deja suficiente incriminări care să
protejeze societatea împotriva fascismului, rasismului (art. 317 cod penal, reglementările
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii).
În plus, în proiect sunt prevăzute infracţiuni care deja există în codul penal
(ameninţarea) sau în OUG nr. 31/2002  (negarea, minimalizarea, aprobarea sau
justificarea genocidului sau a crimelor contra umanităţii).

APADOR-CH
consideră absolut necesară temperarea acestui exces
de reglemetare în materie penală,
a zelului de transformare a cât
mai multor fapte în infracţiuni. Totodată, APADOR-CH atenţionează că este
profund dăunatoare pentru coerenţa legislaţiei penale prezenţa unor suprapuneri
de incriminări, întrucât se creează  confuzii printre destinatarii normei
penale, care nu mai sunt siguri după care dintre norme trebuie să-şi adapteze 
conduita.

APADOR-CH

28 mai 2009