Comunicat APADOR – CH

16.08.2010
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH informează că astăzi, 16 august 2010, a solicitat Ministrului
Administraţiei şi Internelor dezbaterea publică a proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

 Găsiţi mai jos textul
solicitării:

„Stimate domnule
ministru,

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul
Helsinki,  (APADOR-CH) este o organizaţie
neguvernamentală a cărei misiune este a de a determina creşterea
gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului
preeminenţei legii.

În calitate de
asociaţie legal constituită şi în temeiul Art. 6 alin. 7 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă adresăm prezenta
cerere pentru a solicita organizarea
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de
ORDONANŢĂ pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre
ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.
Reamintim că,
potrivit art.6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003, organizarea unei întâlniri în
care să se dezbată public proiectul de lege este obligatorie dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită.


Proiectul a
fost afişat în vederea dezbaterii publice pe pagina de internet a instituţiei
pe care o conduceţi la data de 11 august 2010 termenul stabilit, cu încălcarea
legii, pentru primirea de comentarii şi propuneri fiind data de 20 august 2010  (numai nouă zile).


Având în vedere
deosebitul impact pe care prevederile proiectului îl pot avea asupra
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
în special asupra dreptului la viaţă privată,
APADOR-CH vă mai solicită şi
prelungirea termenului pentru primirea de comentarii şi propuneri precum şi să
respectaţi prevederile Art. 6 alin. 2 care stipulează că anunţul
referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă
publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare
şi adoptare de către autorităţile publice.”

 

16 august 2010

APADOR-CH

 

Pentru detalii
suplimentare:

Maria-Nicoleta
Andreescu tel: 0733.078.721