Comunicat APADOR-CH

15.07.2010
Print Friendly, PDF & Email

Pe data de 13
iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Carabulea împotriva României şi a
condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la viaţă şi  a dreptului de
a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante . Reclamantul,
Viorel Carabulea, a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene
de APADOR-CH.

Reclamantul,
Viorel Carabulea s-a plâns în faţa Curţii Europene, că fratele său, Gabriel
Carabulea, în vârstă de 27 de ani,  a fost  torturat de către ofiţeri de
poliţie din Bucureşti,  în  perioada imediat următoare arestării sale şi a
murit în custodia poliţiei în lipsa unui tratement medical corespunzător.
Reclamantul s-a mai plâns şi de  faptul că autorităţile române nu au făcut o
anchetă imparţială şi eficientă care să  identifice cauzele morţii lui Gabriel
Carabulea. Faptele au avut loc în aprilie 1996.

Curtea Europeana
a constatat încălcarea Art.2, 3 şi 13   din  Convenţia Europeană.

 Curtea a 
considerat că moartea lui Gabriel Carabulea a survenit ca urmare a
traumatismelor suferite de acesta în timp ce se afla în custodia poliţiei.
Curtea a reţinut că autorităţile nu i-au acordat acestuia tratament medical
corespunzător,  nu au oferit „o explicaţie
plauzibilă
” pentru moartea sa şi nu au realizat o anchetă eficientă
care să stabilească circumstanţele morţii lui Gabriel Carabulea In concluzie,
statul român a fost găsit vinovat de încălcarea articolului 2 al Conventiei

Deasemenea,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a concluzionat  că Articolul 3 din
Convenţia Europeană care garantează dreptul de a nu fi torturat a fost încălcat
atât sub aspect material cât şi procedural. Faptul că reclamantul a fost lipsit
de  o cale de atac eficientă  în privinţa  decesului fratelui său în custodia
poliţiei a determinat Curtea Europeană să constate că şi articolul 13 din
Covenţie a fost încălcat.

APADOR-CH atrage
atenţia că prin aceasta hotărâre statul român este condamnat pentru  încălcarea
unor drepturi fundamentale ale omului -dreptul la viaţă si dreptul de a nu fi
torturat sau supus unor tratamente inumane sau degradante. 

Textul integral
al hotărârii Carabulea împotriva României (45661/99) este disponibil în limba
engleză pe e-ul www.echr.coe.int.

Pentru detalii
suplimentare:

Diana-Olivia
Hatneanu –director executiv APADOR-CH, telefon 0733.078.718

Nicoleta
Popescu-avocat APADOR-CH, telefon 0733.078.723