COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA NECESITATEA DEZINCRIMINĂRII CALOMNIEI

20.02.2005
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH constată cu îngrijorare apariţia unui nou caz în care
libertatea de exprimare este pusă în pericol prin
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti în contradicţie cu Constituţia României
şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Recenta
condamnarea a dlui.Marian Oprişan la amendă penală de 20 de milioane lei într-un
proces de calomnie readuce în actualitate problema incriminării penale a
delictelor de opinie.
APADOR-CH a susţinut constant necesitatea eliminării infracţiunilor de insultă
şi calomnie din Codul penal, în vederea alinierii legislaţiei interne cu
standardele şi practicile internaţionale în materie. Condamnarea penală a unei persoane pentru un delict de opinie
reprezintă o sancţiune disproporţionată care afectează exercitarea dreptului la
liberă exprimare
. Demnitatea şi
onoarea persoanelor fizice pot fi reparate pe calea unor acţiuni civile, în
care despăgubirile acordate de instanţe să fie în limite rezonabile. În
jurisprudenţa CEDO există chiar hotărâri prin care însăşi confirmarea existenţei unei încălcări a drepturilor omului este
considerată o compensaţie morală suficientă pentru victimă.

Noul Cod penal, care va intra în vigoare în luna iunie a anului 2005,
reprezintă un progres în reglementarea delictelor de opinie, insulta fiind
eliminată. Cu toate acestea, calomnia este în continuare incriminată, pedeapsa
prevăzută fiind amenda penală între 2 şi 120 de milioane lei. Amenzile aplicate
în baza Codului penal pot atinge cu uşurinţă un cuantum disproporţionat şi, în
plus, sunt înscrise în cazierul judiciar al persoanei condamnate.

APADOR-CH reaminteşte că
majoritatea jurnaliştilor sancţionaţi pentru exprimarea unor opinii critice în
chestiuni de interes public sunt condamnaţi pe baza prevederilor penale privind
calomnia. Simpla existenţă a acestora în Codul penal este de natură să ducă la
autocenzură şi, în consecinţă, la limitarea dezbaterilor în chestiuni de
interes public, dezbateri care reprezintă un element esenţial al unei societăţi
democratice
.

În consecinţă, APADOR-CH
solicită autorităţilor competente ale statului să iniţieze de urgenţă
procedurile de dezincriminare a calomniei, în concordanţă cu priorităţile
declarate ale actualei guvernări, care includ şi asigurarea libertăţii de
exprimare şi a libertăţii presei.