Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Viorel Cucu c. România

14.11.2012
Print Friendly, PDF & Email

La data de 13 noiembrie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre în cauza Cucu c. României (22362/06) prin care a condamnat statul român pentru încălcarea articolului 3 al Convenției- dreptul de a nu fi supus unui tratament degradant- precum şi a dreptului de a vota, drept protejat de art. 3 Protocolul nr. 1 al Convenţiei. Reclamantul a fost susţinut în demersurile sale de APADOR-CH.

Reclamantul s-a plâns Curţii Europene de condiţiile de deţinere din penitenciarele Jilava și Giurgiu. Curtea a constatat că  supraaglomerarea din penitenciare, existența unei igiene precare și a condițiilor generale de deținere din aceste penitenciare au reprezentat pentru reclamant un tratament inuman și degradant. APADOR-CH atrage atenția asupra numeroaselor condamnări pronunțate de Curtea Europeană împotriva României din cauza condițiilor de deținere precare din penitenciarele din întreaga țară. De altfel, anterior cazului Cucu, Curtea Europeană s-a pronunţat în temeiul articolului 46 al Convenției Europene, cu privire la măsuri generale pe care România va trebui să le aplice pentru a remedia situaţia.

Curtea Europeană a constatat încălcarea articolului 3 din Convenţia Europeană și sub aspect procedural, datorită faptului că ancheta autorităţilor române cu privire la relele tratamente la care a fost suspus reclamantul de către trupa de intervenţie a penitenciarului Giurgiu a fost ineficientă.

Ho tărârea CEDO a stabilit şi că aplicarea automată a pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a vota- deși infracțiunea pentru care a fost condamnat reclamantul nu avea nicio legătură cu exercitarea dreptului la vot- reprezintă o încălcare a art. 3 Protocolul nr.1 din Convenției, articol care protejează libertatea persoanei de a-şi exprima opţiunea asupra candidaţilor la alegerile pentru corpul legislativ.

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina de internet a Curții la adresa www.echr.coe.int .

Pentru detalii suplimentare: Nicoleta Popescu – avocat APADOR-CH, telefon 0733.078.718