Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cazul Tarău împotriva României

24.02.2009
Print Friendly, PDF & Email

Astăzi, 24 februarie
2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat cu privire
la plângerea înaintată de reclamanta Daniela Tarău împotriva României
şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la libertate
şi siguranţă precum şi a dreptului la un proces echitabil.
Reclamanta a fost susţinută în demersurile sale în faţa
Curţii Europene de APADOR-CH.

Reclamanta a fost
arestată preventiv timp de 11 luni începând cu februarie 2001 şi s-a
plâns în faţa Curţii europene de încălcarea dreptului persoanei
arestate preventiv de a fi eliberată după o durată rezonabilă
a privării de libertate (apreciată în raport de conţinutul
faptelor reţinute în sarcina sa şi de datele ce individualizează
acea persoană), precum şi a dreptului persoanei arestate de a
contesta arestarea sau prelungirea acesteia în condiţii de egalitate a
armelor între arestat şi procuror. În legătură cu procedura
penală ce a urmat arestării preventive, reclamanta a mai
susţinut şi încălcarea dreptului său la un proces
echitabil, sub aspectul dreptului de a pune întrebări martorilor audiaţi
în cauză şi de a cere şi obţine audierea martorilor în apărare.

În hotărârea de astăzi, Curtea Europeană
a constatat în unanimitate că statul român a încălcat dreptul la
libertate al reclamantei deoarece autorităţile nu au justificat
necesitatea prelungirii arestării preventive pe baza unui pericol pentru
ordinea publică şi nici nu i-au asigurat reclamantei o participare
adecvată şi o apărare efectivă în cadrul procedurii de
recurs împotriva prelungirii arestării. Curtea a mai condamnat statul
român deoarece în cadrul procesului penal, reclamanta nu a putut obţine
audierea majorităţii martorilor acuzării şi a nici unui
martor propus de apărare. 

Textul integral
al hotărârii este disponibil în limba franceză pe site-ul www.echr.coe.int.

24 februarie 2009

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – director executiv APADOR-CH, telefon 021.312.45.28.