Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă împotriva României

07.04.2009
Print Friendly, PDF & Email

Astăzi, 7 aprilie
2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru
încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la un recurs efectiv
în cauza Parohia Greco-Catolică Sfântul
Vasile Polonă împotriva României
. Reclamanta a fost susţinută în
demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

 

Cauza are ca
obiect durata excesivă a două proceduri judiciare iniţiate de reclamantă pentru
a recupera o biserică situată în Bucureşti, casa parohială şi terenul aferente
precum şi lipsa unui mecanism eficient de a contesta în justiţie durata
excesivă a procedurilor. Reclamanta s-a plâns în faţa Curţii Europene că acţiunea
în evacuare pe care a iniţiat-o în februarie 1992 nu s-a finalizat decât în
iunie 2006 şi că acţiunea în revendicare iniţiată în iulie 2000 a fost
finalizată doar în iunie 2007. Reclamanta a denunţat lentoarea procedurilor
caracterizate de altfel prin numeroase casări şi retrimiteri spre judecare
motivate prin chestiuni procedurale precum şi prin refuzul instanţelor de
judecată de a se pronunţa pe fondul cererilor reclamantei. Reclamanta s-a mai
plâns de absenţa unei acţiuni în justiţie eficiente care să-i fi permis să
conteste durata excesivă a acestor proceduri.

 

Curtea Europeană
a constatat, în primul rând, încălcarea dreptului la un proces echitabil
într-un termen rezonabil în ce priveşte ambele acţiuni iniţiate de reclamantă.
Curtea a criticat în special dispoziţiile procedurale care permit casarea unei
hotărâri şi retrimiterea spre rejudecare de un număr nelimitat de ori în cursul
procedurii şi a constatat că retrimiterile repetate spre rejudecare indică o
deficienţă în funcţionarea sistemului judiciar.

 

În al doilea
rând, Curtea Europeană a constatat încălcarea dreptului la un recurs efectiv
datorită absenţei unei căi în justiţie care să-i fi permis reclamantei să
denunţe lentoarea excesivă a acestor proceduri şi să primească o reparaţie a
prejudiciului astfel suferit.

 

Textul integral
al hotărârii este disponibil în limba franceză pe site-ul www.echr.coe.int.

 

 

7 aprilie 2009

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – director executiv APADOR-CH, telefon 0733.078.718