Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Mosley împotriva Marii Britanii

17.05.2011
Print Friendly, PDF & Email

Pe 10 mai 2011,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Mosley împotriva Marii Britanii, în care APADOR-CH
a susţinut dreptul la liberă exprimare, în calitate de terţ intervenient,
împreună cu alte asociaţii europene.

Reclamantul în
cauză s-a plâns că un ziar de scandal britanic i-a adus importante prejudicii
publicând un articol despre viaţa sa sexuală, articol însoţit de fotografii şi de
un film video (disponibil pe pagina de Internet a respectivului ziar) şi că
dreptul britanic nu îi oferea nici un mijloc procedural pentru a preîntâmpina
producerea unui astfel de prejudiciu. Mai precis, el a susţinut că
despăgubirile civile primite din partea instanţelor britanice nu erau de natură
să repare prejudiciul şi că doar obligarea ziarului de a-l notifica în
prealabil despre intenţia de a publica un astfel de articol pentru ca ulterior
el să poată solicita instanţelor oprirea de la publicare ar fi fost un mijloc
efectiv de a-i proteja viaţa privată.

APADOR-CH
împreună cu terţii intervenienţi a susţinut că între necesitatea protejării
liberei exprimări a jurnalistului într-o societate democratică şi a vieţii
private a persoanelor publice, balanţa trebuie să încline în favoarea liberei
exprimări şi că introducerea unei obligări de notificare în prealabil ar avea
efecte negative asupra libertăţii presei. Curtea europeană a admis că revin
statelor obligaţii pozitive de a proteja viaţa privată a unei persoane
împotriva unor atingeri aduse de persoane particulare sau de presă, dar a
considerat că dreptul britanic oferă suficiente garanţii în acest sens. Curtea
a refuzat astfel să creeze o nouă obligaţie pozitivă aşa cum era dorită de
reclamant, anume aceea de obliga presa să notifice în prealabil persoanele
publice despre articolele pe care doresc să le publice despre ele.

Textul integral
al hotărârii este disponibil în limba engleză pe pagina de Internet a Curţii
Europene www.echr.coe.int.

17 mai 2011

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare: Diana-Olivia Hateanu – director executiv APADOR-CH 0733 078 718