Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Lautsi împotriva Italiei

21.03.2011
Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 18 martie
2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Mare Cameră, s-a
pronunţat în cauza Lautsi şi alţii împotriva
Italiei
şi a concluzionat că expunerea crucifixului în şcolile
publice italiene nu încalcă dreptul la educaţie aşa cum este garantat de
articolul 2 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a Drepturilor
Omului.

Reclamanţii în
cauză, mamă şi cei doi fii ai săi, s-au plâns că prezenţa crucifixului în sala
de clasă le încalcă libertatea religioasă şi dreptul la educaţie. Curtea
Europeană, reunită în cameră de şapte judecători la data de 3 noiembrie 2009, a
admis plângerea reclamanţilor şi a pronunţat o hotărâre de violare. La cererea
guvernului italian, cauza a fost trimisă spre examinare Marii Camere. În faţa
Marii Camere a depus observaţii scrise şi Guvernul român care a susţinut că în
acest context marja de apreciere a statelor trebuie să fie largă.

Marea Cameră a
concluzionat că statul italian nu şi-a încălcat obligaţiile impuse de Convenţia
europeană. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a estimat că revine
statului şi obligaţia de a amenaja mediul şcolar. Curtea a mai luat în
considerare şi caracterul religios al crucifixului, tradiţiile şi evoluţia
istorică a statului italian precum şi locul pe care îl are religia catolică în
acest context. Însă, hotărâtor în analiza Curţii a fost faptul că Guvernul
italian a reuşit să demonstreze că acest simbol religios are caracter pasiv şi
că statul italian a deschis spaţiul şcolar şi celorlalte religii, permiţând
portul vălului islamic în şcoală, sărbătorirea Ramadanului şi învăţământul
religios facultativ pentru toate confesiunile minoritare recunoscute.

APADOR-CH este de
părere că hotărârea Curţii Europene nu trebuie interpretată excesiv în sensul
în care introducerea în orice condiţii a
simbolurilor religioase în şcoală este compatibilă cu Convenţia europeană.
Curtea a fost convinsă de argumentele Guvernului italian conform căruia
învăţământul italian asigură vizibilitatea tuturor religiilor minoritare
recunoscute de lege. APADOR-CH apreciază că prezenţa icoanelor în şcolile
româneşti poate fi analizată diferit de Curtea europeană dacă statul român nu
asigură vizibilitate în cadrul şcolilor publice şi religiilor minoritare şi cu
atât mai mult dacă acest simbol pasiv este însoţit de un discurs al cărui scop
este îndoctrinarea elevilor în cadrul religiei majoritare.

Textul integral
al hotărârii este disponibil în limbile engleză şi franceză pe site-ul www.echr.coe.int.

21 martie 2011

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – director executiv APADOR-CH, telefon 0733.078.718