COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA CONTROVERSA PRIVIND REINCRIMINAREA INSULTEI ŞI CALOMNIEI PRINTR-O DECIZIE A CURŢII CONSTITUŢIONALE

08.07.2013
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH a formulat un punct de vedere cu privire la controversa legată de posibilitatea reincriminării insultei şi calomniei printr-o decizie a Curţii Constituţionale.

În esenţă, APADOR-CH consideră că o infracţiune abrogată printr-o lege nu poate fi repusă în vigoare automat, printr-o decizie a Curţii Constituţionale, întrucât art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă nu permite acest lucru.

O decizie a Curţii Constituţionale nu se poate substitui unei legi adoptate de Parlament.

APADOR-CH susţine că, la această dată, în lipsa unei legi prin care infracţiunile de insultă şi calomnie, abrogate în anul 2006, să fie reintroduse în codul penal, nu se poate vorbi de existenţa unui temei legal de condamnare a unor persoane pentru astfel de fapte.

Totodată APADOR-CH protestează public faţă de pasivitatea inadmisibilă de care a dat dovadă statul român, prin autorităţile sale, care, timp de peste 7 ani, a menţinut şi menţine o stare de incertitudine cu privire la existenţa sau inexistenţa a doua infracţiuni (insulta şi calomnia) care influenţează în mod esenţial libertatea de exprimare şi, implicit, libertatea presei.

Astfel, în anul 2006, Parlamentul a hotărât abrogarea infracţiunilor de insultă şi calomnie. În anul 2007, Curtea Constituţională a decis că infracţiunile de insultă şi calomnie nu sunt abrogate, apoi, în anul 2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că infracţiunile de insultă şi calomnie sunt abrogate, iar în anul 2013 Curtea Constituţională a decis că infracţiunile de insultă şi calomnie nu sunt abrogate.

Acest parcurs cronologic are mai mult aparenţele unui meci de ping-pong decât ale unui proces coerent de reglementare.

APADOR-CH cere Parlamentului să adopte de urgenţă prevederi clare, eventual la nivelul Legii nr. 24/2000, privind efectele deciziilor Curţii Constituţionale.

Textul integral al punctuluide vedere formulat de APADOR-CH poate fi consultat aici

Pentru mai multe informatii:

Maria-Nicoleta Andreescu, director executiv APADOR-CH, 0733.078.721.