COMUNICAT

12.04.2011
Print Friendly, PDF & Email

În luna aprilie
2011, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul
Helsinki (APADOR-CH) a lansat, cu sprijin financiar din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe,
un proiect care are ca scop armonizarea legislaţiei române privind conducerea
administrativă a persoanei la sediul poliţiei sau jandarmeriei cu standardul
internaţional în materie, în special cu Protocolul Adiţional la Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva Torturii (OPCAT) pe care România l-a ratificat în
aprilie 2009.

Prin acest
proiect, APADOR-CH îşi propune să realizeze o analiză a legislaţiei româneşti
care reglementează măsura conducerii administrative la sediul poliţiei sau
jandarmeriei şi a modului în care acestea aplică legislaţia în vigoare şi să
propună şi să susţină modificări legislative care să înlăture posibilitatea
luării unor măsuri arbitrare de privare de libertate. APADOR-CH mai doreşte
crearea unei reţele informale de profesionişti ai dreptului, din media sau din
societatea civilă care să susţină necesitatea modificării cadrului legislativ.

De asemenea, 
APADOR-CH îşi propune să identifice şi să documenteze cazuri concrete ale unor
persoane care au fost private de libertate prin intermediul acestei măsuri
administrative. De aceea, APADOR-CH invită profesioniştii care au cunoştinţă de
astfel de cazuri să informeze asociaţia cu privire la acestea.

Persoane de
contact: Maria-Nicoleta Andreescu (nandreescu@apador.org),
Raluca Stăncescu-Cojocaru (rstancescu@apador.org),
telefon 021.312.45.28 (între orele 10-16).

Proiect susţinut financiar de către Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe