Comunicat

09.01.2009
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH protestează împotriva propunerii de
adoptare a proiectelor Codului penal, Codului Civil, Codului de Procedură
Penală şi Codului de Procedură Civilă prin asumarea
răspunderii Guvernului
, întrucât astfel este
împiedicată, practic, dezbaterea parlamentară a legilor
esenţiale pentru sistemul judiciar.

Experienţa asumării răspunderii Guvernului pentru anumite proiecte
de lege nu este favorabilă acestei proceduri, actele normative adoptate
astfel necesitând numeroase “corecturi” din partea Parlamentului sau a
Curţii Constituţionale. Or, legile, mai ales cele esenţiale cum
sunt codurile, nu trebuie să facă obiectul experimentelor sociale,
urmând a fi îmbunătăţite “din mers”, dupa ce au produs
prejudicii destinatarilor acestora, ci trebuie să fie foarte atent pregătite
şi dezbătute, înainte de intrarea în vigoare, deci înainte de
a putea produce pagube.

Dezbaterea parlamentară reală a proiectelor de coduri se impune
mai ales având în vedere faptul că procedura de consultare publică a
fost viciată. De exemplu, elaborarea proiectului
Codului de Procedură Penală s-a făcut cu încălcarea
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
.

Astfel, potrivit Legii nr. 52/2003, trebuie supus dezbaterii publice proiectul actului normativ, iar nu doar o simplă ciornă de proiect (o variantă volatilă
aflată în continuă modificare). Din acest motiv, legea prevede şi
obligativitatea publicării expunerii de motive odată cu publicarea textului proiectului. Ministerul Justiţiei a
publicat spre consultare doar o ciornă de proiect denumită “proiect
în lucru”, datând din aprilie 2008, fără expunere de motive,
şi care a suferit modificări de conţinut din partea ministerului
şi după publicare, conform notei de subsol la acest proiect (“Prezentul proiect este în continuare un Proiect în lucru”). Singurul proiect al Codului de Procedură Penală care
îndeplineşte condiţiile Legii nr. 52/2003 şi care trebuia
dezbătut public este forma finală a acestuia datată 2 decembrie 2008.
Însă aceasta nu a mai fost pusă în dezbatere publică, ci a fost
trimisă direct Parlamentului.

Din aceste motive, APADOR-CH solicită Ministerului
Jutiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti ca,
după retragerea proiectului Codului de Procedură Penală din
Parlament, să organizeze o reală dezbatere publică a acestuia cu
respectarea strictă a Legii nr. 52/2003
.

De asemenea, APADOR-CH cere Guvernului să renunţe la asumarea răspunderii asupra
proiectelor tuturor celor patru coduri, iar la finalizerea procedurii de
consultare publică pe margina formei finale a proiectelor să
ceară Parlamentului dezbaterea şi adoptarea acestora cu procedura de
urgenţă prevăzută de Constituţie
.

9 ianuarie 2009

Pentru informaţii suplimetare: Diana-Olivia Hatneanu, director
executiv, 021 315 46 31 sau 0724 304 384