Coaliția antidiscriminare

17.06.2014
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH, în calitate de membră a Coaliției Antidiscriminare va implementa proiectul Acces la Justiție și Remedii Adecvate pentru Persoanele care sunt Victime ale Discriminării, coordonat de asociația ACCEPT și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Scopul proiectului este creșterea accesului la justiție și oferirea de remedii active pentru persoanele expuse la discriminare.

Proiectul răspunde următoarelor probleme:
– Lipsa unor consecințe juridice semnificative care să descurajeze comiterea actelor de discriminare.
– Slaba informare a publicului cu privire la soluțiile existente pentru situaţiile de discriminare.
Pentru contracararea acestor probleme proiectul își propune următoarele obiective:
– Consolidarea capacităţii de advocacy a Coaliţiei Anti-Discriminare, în vederea creşterii accesului la justiţie şi remedii adecvate pentru persoanele vulnerabile în faţa discriminării.
– Dezvoltarea şi promovarea unor servicii, instrumente şi resurse informative care să permită creşterea accesului la justiţie a persoanelor afectate de discriminare.

Rolul APADOR-CH:
– Participă la întâlniri și discuții
– Feedback pe marginea unui ghid privind accesul la justiție a persoanelor discriminate
– Seminarii, training-uri și alte întâlniri la care trimite experți în domeniul libertății de exprimare
– Oferă consiliere juridică
– Preia cazuri strategice de persoane discriminate și le reprezintă în justiție.