Cerere dezbatere publica

21.01.2011
Print Friendly, PDF & Email

Nr. 6/21.01.2011

Către domnul Cseke Attila, Ministrul Sănătăţii,
Ministerul Sănătăţii
Intr. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti

Stimate domnule ministru,

Asociaţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki,  (APADOR-CH) este
o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este a de a determina creşterea
gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului
preeminenţei legii.

În calitate de
asociaţie legal constituită şi în temeiul Art. 6 alin. 7 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă adresăm prezenta
cerere pentru a solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată
public proiectul de HOTĂRÂRE
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la
cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul
IX Cardul european şi cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
.

Reamintim că, potrivit
art.6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003, organizarea unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de lege este obligatorie dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită.

Proiectul a fost
afişat în vederea dezbaterii publice pe pagina de internet a instituţiei pe
care o conduceţi la data de 11 ianuarie 2011 termenul stabilit pentru primirea
de comentarii şi propuneri fiind de 10 zile.

Având în vedere
deosebitul impact pe care prevederile proiectului îl pot avea asupra
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în special asupra dreptului la viaţă
privată, APADOR-CH vă mai solicită şi prelungirea
termenului pentru primirea de comentarii şi propuneri
precum şi să
respectaţi prevederile Art. 6 alin. 2 care stipulează că anunţul referitor la
elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, cu
cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de
către autorităţile publice.

Vă rugăm să ne
comunicaţi data şi locul unde urmează să fie organizată dezbaterea publică la
adresa str. N. Tonitza nr. 8A, sector 3, Bucreşti, prin fax la nr. 021.312.45.28
sau la adresa de mail: office@apador.org 

Cu consideraţie,

Diana-Olivia
Hatneanu
Director Executiv
APADOR-CH