Câte drepturi, atâtea instituții

06.04.2017
Print Friendly, PDF & Email

România a ratificat majoritatea tratatelor internaționale cu privire la drepturile omului și s-a angajat să creeze instituții publice specifice, independente și eficiente, care să implementeze și să apere drepturile cetățenilor. Avem Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Avocatul Poporului – (cu 15 sedii teritoriale), Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Agenția Națională pentru Romi (ANR), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD). Din păcate nu există o evidență clară a acestor instituții și nici o analiză a activității lor. De aceea este dificil de evaluat impactul lor asupra situației drepturilor omului în România: în ce măsură aceste instituții răspund nevoilor cetățenilor, în ce măsură se suprapun sau dacă acoperă întreaga sferă a drepturilor omului.

Profitând de experiențele din proiectele derulate în ultimii ani, de monitorizare a câtorva dintre aceste instituții, APADOR-CH și-a propus să facă o cartografiere mai amplă a instituțiilor finanțate de stat, care se presupune că apără drepturile omului. Timp de un an de zile vom documenta activitatea instituțiilor, bugetele lor, ce știu cetățenii despre ele și la final vom face propuneri pentru eficientizarea activității acestor actori importanți în democrație. Ne vor fi partenere în acest demers alte zece organizații neguvernamentale, constituite într-o rețea, iar pentru propunerile de eficientizare vor fi angrenați în proiect reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului.

Obiectivele proiectului:

1. Evaluarea sistemului de protecție a drepturilor omului

1.1 Cartografierea tuturor instituțiilor publice de apărare a drepturilor omului existente în România (minimum 5) cu consultarea a cel puțin 10 ONG-uri.

1.2 Dezvoltarea și aplicarea unui sistem de evaluare a instituțiilor publice care activează în domeniul respectării drepturilor omului cu implicarea a minimum 10 ONG-uri și 1000 de cetățeni.

*****

toate-siglele-mic

Proiectul „Câte drepturi, atâtea instituții” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank