Camera Deputaților dezbate un proiect de lege pentru dizolvarea ONG-urilor

02.12.2013
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH atrage atenţia opiniei publice cu privire la pericolul deosebit pentru existenţa şi funcţionarea în condiţii normale a organizaţiilor negurvernamentale pe care-l reprezintă iniţiativa Parlamentului – Camera Deputaţilor (camera decizională) de a adopta un proiect de lege potrivit căruia ONG-urile sunt desfiinţate de drept dacă nu-şi schimbă denumirea într-un anumit interval de timp.

Potrivit articolului II din proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, denumirile asociaţiilor/fundaţiilor înfiinţate cu respectarea legii de la acea dată şi validate de instanţa de judecată, prin hotărâre irevocabilă, nu mai sunt valabile şi vor trebui modificate ca urmare a efectului retroactiv al noii legi.

În cazul în care, în termen de 2 ani de la adoptarea legii, ONG-urile nu-şi modifică denumirea potrivit noii legii, ele sunt desfiinţate de drept.

Astfel, prin proiectul care urmează să devină lege sunt, practic, desfiinţate hotărâri judecătoreşti irevocabile, care au stabilit cu autoritate de lucru judecat că înfiinţarea ONG-urilor a respectat condiţiile legale de la data respectivă, inclusiv cu privire la denumire.

În acest context, se pune întrebarea cum vor mai putea să funcţioneze normal, să atragă noi membri, să  participe la concursurile pentru finanţarea de proiecte şi să se dezvolte instituţional ONG-urile dacă acestea vor fi în permanenţă sub ameninţarea desfiinţării pentru pretinsa încălcare a unor reguli venite din viitor pentru a rejudeca trecutul.

Această stare de gravă incertitudine cu privire la existenţa legală a unei asociaţii/fundaţii este de natură să împiedice exercitarea în condiţii normale a dreptului de asociere, garantat în articolul 40 alineatul 1 din Constituţie şi în articolul 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În concluzie,  articolul II din proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 încalcă principiul neretroactivităţii legii, încalcă dreptul de asociere şi desfiinţează hotărâri judecătoreşti irevocabile, ceea ce constituie încălcarea principiilor separaţiei puterilor în stat şi al autorităţii de lucru judecat.

APADOR-CH solicită Camerei Deputaţilor eliminarea acestui articol din proiectul de lege.

APADOR-CH şi alte 16 organizaţii au trimis o scrisoare cu solicitarea de eliminare a articolului II grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor.

Lista organizațiilor semnatare:

Centrul pentru Jurnalism Independent, Director executiv Ioana Avădani

Asociația Salvați Dunărea și Delta, Președinte Liviu Mihaiu

TERRA Mileniul III, Preşedinte Lavinia Andrei

Agenţia de Monitorizare a Presei ActiveWatch, Preşedinte Mircea Toma

Fundaţia PACT, Director executiv Ruxandra Sasu

Asociaţia Civică Miliţia Spirituală, Preşedinte Mihail Bumbeş

Agenţia de Dezvolatre Comunitară Împreună, Director executiv Gelu Duminică

Romanian Harm Reduction Network, Director executiv Valentin Simionov

Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Directoare de programe Livia Aninoșanu

Asociația ACCEPT, Directoare Executivă Anemari-Helen Necșulescu

Centrul Român de Politici Europene, Director Cristian Ghinea

Centrul de Resurse Juridice, Director executiv Georgiana Iorgulescu

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Simona Constantinescu

Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale CENTRAS, Director executiv Viorel Micescu

Expert Forum – EFOR, Directoare executivă Suzana Dobre

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Preşedinte Costel Popa