Tag Archives: instituții
avocatul copilului

Avocatul copilului

Instituție înființată în 2018, în cadrul Avocatului poporului – soluţionează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului sau se sesizează din oficiu

Comentariile sunt închise pentru Avocatul copilului Continue Reading →
avp

Avocatul Poporului

Așa cum îi spune și numele, Avocatul Poporului apără drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. El își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor. Avocatul Poporului îşi exercită rolul său (atribuţiile) din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, […]

Comentariile sunt închise pentru Avocatul Poporului Continue Reading →
copil

ANPCDA

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale. ANPDCA monitorizează respectarea drepturilor tuturor copiilor şi contribuie la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi […]

Comentariile sunt închise pentru ANPCDA Continue Reading →
disabled

ANPD

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități este autoritatea centrală română care îndeplinește obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, pune în aplicare şi urmărește aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Adresele centrelor de […]

Comentariile sunt închise pentru ANPD Continue Reading →
Gender Equality Illustration - "Equality of the sexes"

ANES

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a fost înființată în 2015 prin rebotezarea Departamentului guvernamental pentru egalitate de șanse între femei și bărbați. Rolul principal al ANES este acela de promovare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de […]

Comentariile sunt închise pentru ANES Continue Reading →
data-protection

ANSPDCP

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este o autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale. Reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, așa cum sunt ele prevăzute de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de […]

Comentariile sunt închise pentru ANSPDCP Continue Reading →