Portfolio

ANPD

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități este autoritatea centrală română care îndeplinește obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, pune în aplicare şi urmărește aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Adresele centrelor de consiliere pentru persoanele cu dizabilități, pe județe