Portfolio

ANES

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a fost înființată în 2015 prin rebotezarea Departamentului guvernamental pentru egalitate de șanse între femei și bărbați.

Rolul principal al ANES este acela de promovare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale. Elaborează şi aplică strategia şi politicile Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, armonizează cadrul legislativ cu reglementările Uniunii Europene, integrează activ şi vizibil perspectiva de gen în toate politicile şi programele și, de asemenea, controlează aplicarea și respectarea reglementărilor în domeniu.

Nu-i merge site-ul, nu știm ce mare lucru face, momentan