Despre noi

APADOR-CH (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki)
este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1990.

Ne dorim să fim:

 • un element de referinţă influent şi principial, în dialogurile cu statul
 • un factor determinant al schimbării societăţii şi instituţiilor sale în sensul realizării unei culturi democratice, bazată pe respectarea drepturilor omului

Misiunea noastra

 • este de a determina creşterea gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului preeminenţei legii

Obiective strategice:

 • Întărirea sprijinului pentru drepturile omului din partea actorilor politici, a presei şi a publicului larg
 • Îmbunătăţirea practicilor privind protecţia juridică împotriva discriminării grupurilor vulnerabile
 • Dezvoltarea unor mecanisme eficiente pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate
 • Creşterea transparenţei administraţiei
 • Creşterea transparenţei şi calităţii hotărârilor judecătoreşti
 • Eliminarea interferenţelor nejustificate ale statului cu dreptul la liberă asociere şi în activitatea organizaţiilor neguvernamentale
 • Luarea de poziţii împotriva ameninţărilor la adresa drepturilor omului

Activitati APADOR:

 • elaborăm comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor/proiectelor de legi cu impact asupra drepturilor şi libertăţilor civile
 • efectuăm investigaţii extrajudiciare în penitenciare şi aresturile Poliţiei pentru monitorizarea condiţiilor de detenţie
 • efectuăm investigaţii extrajudiciare în cazuri de încălcări ale dreptului la viaţă, dreptului de a nu fi torturat, supus la tratamente inumane sau degradante, dreptului la libertate şi siguranţă a persoanei, pe care le considerăm relevante
 • susţinem cazuri strategice în faţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • iniţiem şi susţinem campanii de informare a publicului în probleme privind drepturile omului
 • dialogăm cu autorităţile competente ale statului
 • furnizăm informaţii celor care doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului


Echipa APADOR-CH

 • Maria-Nicoleta Andreescu – Director Executiv, sociolog
 • Dan Mihai – Expert, avocat
 • Nicoleta Popescu – Expert, avocat
 • Cristinel Buzatu – Expert
 • Dollores Benezic – PR
 • Adelina Boboşatu – Asistent Proiect
 • Silvia Gheorghe – Director Economic
 • Laura Goran – Asistent Financiar/Functionar Economic

Membrii Consiliului Director al APADOR-CH

 • Diana Crângaşu
 • Diana Hatneanu
 • Liana Ganea
 • Romaniţa Iordache
 • Manuela Ştefănescu