Câte drepturi, atâtea instituții

România a ratificat majoritatea tratatelor internaționale cu privire la drepturile omului și s-a angajat să creeze instituții publice specifice, independente și eficiente, care să implementeze și să apere drepturile cetățenilor. Avem Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO)Avocatul Poporului – (cu 15 sedii teritoriale), Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Agenția Națională pentru Romi (ANR), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD). Din păcate nu există o evidență clară a acestor instituții și nici o analiză a activității lor. De aceea este dificil de evaluat impactul lor asupra situației drepturilor omului în România: în ce măsură aceste instituții răspund nevoilor cetățenilor, în ce măsură se suprapun sau dacă acoperă întreaga sferă a drepturilor omului.

Evaluarea instituțiilor de drepturile omului, încercată în acest proiect, a avut în vedere binecunoscutele Principii de la Paris, care ghidează înființarea și buna funcționare a instituțiilor naționale create pentru apărarea drepturilor omului. Aceste principii au stat la baza cererilor de informații de interes public trimise de APADOR-CH instituțiilor mai jos menționate, în cadrul acestui proiect. Acesta este jurnalul proiectului:

Proiectul a început în mai 2017 cu o serie de cereri adresate instituțiilor statului (Secretariatului General al Guvernului într-o primă fază, apoi Ministerului Afacerilor Externe) pentru a afla care sunt autorităţile/organismele/punctele de contact/entităţile naţionale desemnate de statul român să asigure/monitorizeze și implementeze respectarea convenţiilor internaţionale ratificate de statul român.

Dintre sutele de convenții internaționale ratificate de România ne-am concentrat pe 14 dintre ele. După răspunsul primit de la MAE, în care ne-a fost indicată și instituția publică responsabilă cu implementarea fiecărei convenții, am analizat activitatea fiecărei instituții în parte. De mare ajutor a fost Legea 544/2001, pentru că cele mai multe informații ne-au parvenit după una sau mai multe solicitări scrise.

Veți vedea că teoretic avem multe instituții publice desemnate să implementeze diversele convenții, însă în practică foarte puține dintre ele sunt gândite astfel încât să lucreze direct cu cetățenii, să primească solicitări și să popularizeze obiectul convenției pe care se presupune că o implementează. Din răspunsurile primite de APADOR-CH la zecile de întrebări adresate în acest proiect reiese că cele mai multe instituții lucrează cu spor la producția de hârtii și strategii,o ilustrare perfectă a teoriei formelor fără fond.


Harta instituțiilor publice responsabile cu apărarea drepturilor omului

  1. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965

Instituții responsabile:

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Cum faci o plângere la CNCD

2. Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979

Instituții responsabile:

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

Ce face ANES:

3. Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Instituții responsabile:

Avocatul poporului

Cum faci o plângere la Avocatul poporului

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Ce face ANSPDCP:

4. Convenţia Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983

Instituții responsabile:

Ministerul justiției

5. Convenția împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984

Instituții responsabile:

Ministerul justiției Avocatul poporului

Cum faci o plângere la Avocatul poporului

6. Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg, la 26 noiembrie 1987

Instituții responsabile:

Ministerul justiției Avocatul poporului

Cum faci o plângere la Avocatul poporului

7. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989

Instituții responsabile:

Avocatul copilului

Ce face Avocatul copilului:

Înființat la începutul anului 2018, instituția aflată în subordinea Avocatului poporului încă nu și-a intrat în atribuții pe deplin. Ce ar trebui să facă se regăsește în Legea 9/2018 de funcționare adoptată de Parlament.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Ce face ANPCA:

8. Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994

Instituții responsabile:

Ministerul Educației Naționale

9. Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

Instituții responsabile:

Ministerul Mediului

10. Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

Instituții responsabile:

Ministerul justiției Avocatul copilului

11. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005

Instituții responsabile:

Ministerul Afacerilor Interne Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

12. Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006

Instituții responsabile:

Consiliul de monitorizare a implementării Convenției Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități

Ce face ANPCA: Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități este coordonatorul măsurilor de implementare a Convenției

Ministerul Educației Naționale Ministerul justiției Ministerul Sănătății Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene

13. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007

Instituții responsabile:

Inspectoratul General al Poliției Românie Ministerul justiției Avocatul copilului Ministerul Muncii și Justiției Sociale

14. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011

Instituții responsabile:

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

Ce face ANES:

 

 

 


Proiectul „Câte drepturi, atâtea instituții” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank