Care sunt contravențiile și infracțiunile electorale

 

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României nu prevede infracțiuni specifice, ci doar contravenții. Ca de altfel și Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 35/2008 privind alegerile parlamentare și nici Legea nr. 67/2004 privind alegerile locale nu (mai) prevăd infracțiuni specifice.

Aceasta înseamnă că, dacă se comit fapte mai grave decât contravențiile în legătură cu alegerile, caracterul lor penal va fi stabilit numai prin raportare la infracțiunile existente în Codul penal. În acest sens, trebuie precizat că în noul Cod penal (Legea nr. 286/2009), intrat în vigoare la 1.02.2014, titlul IX (art. 385-393) din partea specială este dedicat infracțiunilor electorale.

 alegeri

A.  INFRACȚIUNILE ELECTORALE

Aceste infracțiuni sunt prevăzute în art. 385-393 din Codul penal și se referă la toate categoriile de alegeri (prezidențiale, parlamentare, locale, referendum sau europarlamentare). Infracțiunile electorale sunt următoarele:

1. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale (art. 385 Cod penal)

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

O altă formă asimilată de lege cu împiedicarea exercitării drepturilor electorale este: atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare, care se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Este de semnalat că incriminarea este destul de ambiguă, exprimarea “atac, prin orice mijloace, asupra localului secției…” lăsând loc unor interpretări variate. De exemplu, aruncarea cu produse alimentare (roșii, ouă etc.) în clădirea respectivă, ar putea fi considerat atac, prin orice mijloace. Desigur, fapta nu este una de lăudat, dar posibilitatea de a o califica drept infracțiune este exagerată.

Tentativa impiedicarii exercitării drepturilor electorale se pedepseste, fiind prevazuta expres in art. 393 Cod penal.

2. Coruperea alegătorilor (art. 386 Cod penal)

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Pot fi oferite în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze într-un anumit fel doar bunuri (nu și bani sau alte foloase) cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice

Tentativa nu se pedepseste, pentru că legea nu prevede expres sancționarea tentativei.

3.  Frauda la vot (art. 387 Cod penal)

Fapta persoanei care votează:

   – fără a avea acest drept

   – de două sau mai multe ori

   – prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător

   – prin utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals

   – prin utilizarea unui buletin de vot fals

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi (amenda penala aplicabila este intre 1.800 si 150.000 lei, avand in vedere regulile de calcul din art. 61 Cod penal)

Tentativa de fraudă la vot se pedepsește, fiind prevăzută expres în art. 393 Cod penal.

4. Frauda la votul electronic (art. 388 Cod penal)

Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Tentativa de fraudă la votul electronic se pedepsește, fiind prevăzută expres în art. 393 Cod penal

Este o incriminare care anticipează o reglementare care în prezent nu există în materie electorală, cea a votului electronic. Folosirea actuală a votului electronic în Parlament, la adoptarea actelor normative, nu intră sub incidența acestui articol, întrucât incriminarea privește doar infracțiuni electorale, deci care se află în strânsă și directă legătură cu procesul alegerilor.

5. Violarea confidenţialităţii votului (art. 389 Cod penal)

Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă (amenda penală aplicabilă este între 600 și  90.000 lei, având în vedere regulile de calcul din art. 61 Cod penal).

Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi (amenda penală aplicabilă este între 1.800 și 150.000 lei, având în vedere regulile de calcul din art. 61 Cod penal).

Tentativa de violare a confidenţialităţii votului se pedepsește, fiind prevăzută expres în art. 393 Cod penal.

6. Nerespectarea regimului urnei de vot (art. 390 Cod penal)

Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi (amenda penală aplicabilă este între 1.800 și 150.000 lei, având în vedere regulile de calcul din art. 61 Cod penal).

Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi (amenda penală aplicabilă este între 1.200 și 120.000 lei, având în vedere regulile de calcul din art. 61 Cod penal).

Tentativa de nerespectare a regimului urnei de vot se pedepsește, fiind prevazută expres în art. 393 Cod penal.

7. Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale (art. 391 Cod penal)

Se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi:

–        falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale

–        înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.

Se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi:

–   introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii

–  introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor

Tentativa de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale se pedepsește, fiind prevăzută expres în art. 393 Cod penal.

B.  CONTRAVENȚIILE ELECTORALE  

Prevăzute de Legea alegerilor prezidențiale

 

În cele 32 de litere (de la lit. a la lit. ac) ale art. 55 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României sunt prevăzute numeroase contravenții legate de pregătirea și desfășurarea alegerilor prezidențiale. După cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute, acestea sunt împărțite pe trei categorii:

I. Amenda contravențională de la 4.500 lei la 10.000 lei pentru săvârșirea a cel puțin uneia dintre următoarele fapte:

 

 

 • înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente]

 

 • neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul adunărilor electorale[4]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 

 • tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către:

– ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române

– preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora]

 

 

 • înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală sau tabelul electoral în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea «VOTAT»

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant, după caz

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora]

 

 • reţinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora]

 

 • nerespectarea dispoziţiilor privitoare la sondajele de opinie[5]

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac, dupa caz, de către:

    –    împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în cazul în care faptele sunt comise de altcineva decât de radiodifuzori

–   Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi, în cazul în care faptele sunt comise de radiodifuzori]

__________

[4] Aceasta contraventie, prevazuta de art. 55 lit. i teza II din Legea nr. 370/2004, este distincta de cea prin care se sanctioneaza, mai bland, cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice in ziua votării si care este prevazuta de art. 55 lit. aa din aceeasi lege. Probabil ca legiuitorul are motivele lui pentru a trata diferit fapte relativ similare. Ramane, totusi, ca tema de reflectie, intrebarea de ce consumul de bauturi alcoolice este tratat cu mai multa blandete in ziua votarii.

 

[5] Conform art. 55 lit. y din Legea nr. 370/2004, constituie contravenite incalcarea art. 39 alin. 1-3 şi 5 din Legea nr. 370/2004, care prevede:

-În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:

a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;

c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

-Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

-Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu conţinut electoral făcute pe stradă.

-În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării.

 

II. Amenda contravențională de la 1.500 lei la 4.500 lei pentru săvârșirea a cel puțin uneia dintre următoarele fapte:

 

 • semnarea pe lista de sustinatori pentru mai mult de un candidat[6]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele Biroului Electoral Central]

 

 • încălcarea dispoziţiilor privind continutul listei de sustinatori[7]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele Biroului Electoral Central]

 

 • folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele Biroului Electoral Central]

 

 • refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • încălcarea condiţiilor de acreditare[8] de către:

–        persoanele acreditate potrivit art. 47 din lege (observatorii interni şi externi, precum si reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei)

–        operatorii de sondare a opiniei publice

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • nerespectarea dispoziţiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea şi stabilirea secţiilor de votare[9]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente]

 

 • comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice in ziua votării[10], între orele 7,00-21,00, in localul de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanţă de 500 m.

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

———-

[6] Conform art. 55 lit. f din Legea nr. 370/2004, constituie contravenite incalcarea art. 4 al. 2  din aceaasi lege, care prevede:

-Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegători. Un alegător poate susţine un singur candidat  (art. 4 alin. 2). Din aceste prevederi rezulta ca alegatorul care semneaza mai multe liste, pentru sustinerea mai multor candidati, savarseste o contraventie care se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 la 4.500 lei.

 

[7] Conform art. 55 lit. f din Legea nr. 370/2004, constituie contravenite incalcarea art. 27 al. 3  din aceaasi lege, care prevede:

– Lista susţinătorilor este un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura alegătorilor care susţin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. Modelul listei susţinătorilor şi al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege  (art. 27 al. 3). Din redactarea acestui text de lege rezulta ca pot constitui contraventii: omisiunea de a completa toate rubricile listei de sustinatori sau de a face declaratia pe proprie raspundere ceruta de la finalul listei ori folosirea unui alt model de lista decat cel prevazut in anexa la lege. Daca, insa, in lista de sustinatori sunt inscrise, cu buna stiinta, date/persoane nereale, fapta nu mai constituie contraventie, ci infractiunea de fals in decalratii (legea face trimitere la art. 292 din codul penal vechi – falsul in declaratii; incepand cu 1.02.2014, data intrarii in vigoare a noului cod penal, infractiunea de fals in declaratii este prevazuta in art. 326 cod penal).

 

[8] Contraventie prevazuta de art. 55 lit. w din Legea nr. 370/2004. Potrivit art. 47 al. 9 si 10 din Legea nr. 370/2004, persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.

 

[9] Art. 11 a fost abrogat prin OUG nr. 45/2014., iar art. 10 si 12 prevad:

-pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 privind alegerile parlamentare (art. 10)

– pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor. În afara acestor secţii de votare, pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor (art. 12).

 

[10] Contraventie prevazuta de art. 55 lit. aa din Legea nr. 370/2004. Potrivit art. 43 al. 12 din Legea nr. 370/2004, in ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare prevăzut la alin. 6, respectiv in localul de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanţă de 500 m.

 

III. Amenda contravențională de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru săvârșirea a cel putin uneia dintre următoarele fapte:

 

 • păstrarea listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente]

 

 • neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente]

 

 • efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente]

 

 • necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente]

 

 • neafişarea pe pagina proprie de internet a Biroul Electoral Central a candidaturilor şi semnelor electorale definitive, in cel mult 24 de ore de la ramanerea lor definitiva[11]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele Biroului Electoral Central]

 

 • distrugerea[12], deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate]

 

 • desfasurarea acţiunilor de campanie electorală de orice tip în urmatoarele locuri[13]:

–        în unităţi militare

–        în unităţi de învăţământ, în timpul programului de învăţământ

–        în sediile reprezentanţelor diplomatice

–        în penitenciare

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • nerespectarea dispozitiilor din lege care prevad dreptul candidatilor, partidelor si cetatenilor să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, pe durata desfasurarii campaniei electorale[14]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • efectuarea, fara acreditare sau in alte conditii decat cele din acreditare, de sondaje de opinie la ieşirea de la urne[15]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 

 • vandalizarea afisajului electoral (distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite)[16]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale in materia alegerilor prezidentiale

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac, dupa caz, de către:

–     poliţişti, în cazul în care fapta este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice

–        împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în cazul în care fapta este săvârşită de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale

–        preşedintele biroului electoral, în cazul în care fapta este săvârşită de către membrii biroului electoral

–   preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii faptei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare]

 

 • nerespectarea hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente in materia alegerilor prezidentiale

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac, dupa caz, de către:

–     poliţişti, în cazul în care fapta este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice

–        împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în cazul în care fapta este săvârşită de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale

–        preşedintele biroului electoral, în cazul în care fapta este săvârşită de către membrii biroului electoral

–   preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii faptei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare]

 

 • nerespectarea hotărârilor Curţii Constituţionale[17]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac, dupa caz, de către:

–     poliţişti, în cazul în care fapta este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice

–        împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în cazul în care fapta este săvârşită de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale

–        preşedintele biroului electoral, în cazul în care fapta este săvârşită de către membrii biroului electoral

–   preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii faptei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare]

 

 • refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare din cauza mărimii acestuia

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • refuzul de a primi şi înregistra o întâmpinare, contestaţie sau orice altă cerere, formulată în scris

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate]

 

 • nerespectarea dispoziţiilor privind citirea cu voce tare a opţiunii exprimate pe buletinul de vot[18]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate]

 • întocmirea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 370/2004[19]

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate]

 

 • purtarea de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală, pe durata votării, de către:

–        membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare

–        persoanele însărcinate cu paza

–        persoanele acreditate

–        operatorii de sondare a opiniei publice

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora]

 

 • încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora]

 

 • refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi[20]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora]

 

 • nerespectarea dispoziţiilor privind afişajul electoral[21]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Politiei locale, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române]

 

 • nerespectarea  conditiilor legale privind parasirea localului de vot[22]

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate]

 

 • nerespectarea de catre presedintele sectiei de votare a urmatoarelor obligatii[23]:

– de a stabili numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente

– de a veghea ca pe documente sa nu existe stersaturi, modificari sau completari, altele decat cele permise de lege[24]

– de a inscrie rezultatul numararii in procesul-verbal intocmit la finalizarea votarii

 

[Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate]


 

[11]  Conform art. 55 lit. g din Legea nr. 370/2004, constituie contravenite încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 al. 3  din aceaasi lege, care prevad:

– În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică, prin afişare pe pagina proprie de internet şi prin intermediul mass-mediei, candidaturile şi semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse. În acelaşi termen, Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, candidaturile şi semnele electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse, acestea având obligaţia de a le afişa de îndată la sediul lor. 

[12] Evident, este vorba despre distrugerea neintentionata, din culpa (greseala), a respectivelor inscrisuri oficiale. Daca distrugerea inscrisurilor oficiale s-a facut in mod intentionat, fapta nu mai constituie contraventie, ci infractiunea de distrugere de inscrisuri, prevazuta de art. 259 cod penal.

[13] Sub acest aspect, sunt sanctionate contraventional incalcarile dispozitiilor din art. 37 al. 3 din Legea nr. 307/2004,  care prevad ca in unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.

[14] Sub acest aspect, sunt sanctionate contraventional incalcarile dispozitiilor din art. 37 alin. 1, si 4 din Legea nr. 307/2004, care prevad:

– in campania electorală candidaţii şi, după caz, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care i-au propus, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum şi prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislaţia în vigoare

– in timpul campaniei electorale, primarii asigură candidaţilor şi formaţiunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.

Trebuie subliniat ca aceasta contraventie are un continut cat se poate de ambiguu, mult prea general si, prin aceasta, norma legala este lipsita de previzibilitate. Desigur, exista si un aspect oarecum inedit, prin competentele acordate de legiuitor politiei si jandarmeriei de a aplica amenzi celor care incalca libertatea de exprimare a cetatenilor.

[15] Potrivit art. 39 al. 4 din Legea nr. 307/2004,  pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societatile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituţiei pentru care lucrează, în orice loc/zona, fără a avea acces în interiorul localului secţiei de votare.

[16] In acest caz, nefiind vorba despre distrugerea unor inscrisuri oficiale, fapta va constitui contraventie (nu infractiune) chiar daca distrugerea a fost facuta intentionat. Desigur, daca distrugerea s-a facut prin incendiere, explozie sau prin alte mijloace de natura sa puna in pericol persoane sau bunuri, fapta va constitui infractiunea de distrugere prevazuta, dupa caz, de art. 253 sau 254 sau 255 din codul penal.

[17] Desigur, e vorba strict despre deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala in legatura cu organziarea si  desfasurarea alegerilor prezidentiale. Aceasta deoarece Legea 370/2004, care prevede aceasta contraventie, are ca obiect de reglementare doar alegerile prezidentiale.

[18] Potrivit art. art. 48 alin. 1 lit. e din Legea nr. 370/2004, după închiderea votării, preşedintele sectiei de vot, în prezenţa membrilor biroului electoral, desigilează urnele, una câte una, numără buletinele de vot şi deschide buletinele de vot unul câte unul; la deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare numele şi prenumele candidatului votatşi arată buletinul de vot celor prezenţi.

[19] In art. 49-51 din Legea nr. 307/2004 sunt prevederi detaliate privind continutul obligatoriu al proceselor-verbale ce trebuie intocmite la nivelul fiecarui birou electoral. Spre exemplu, art. 49 al. 1 din lege prevede ca, după deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secţia de votare;

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, din care:

– numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;

– numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă;

– numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite;

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;

g) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat;

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz;

i) numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” la începerea votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;

j) alte situaţii; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente.

[20] Potrivit art. 49 al. 4 si 10, art. 50 al. 2, art. 51 al. 2 din Legea nr. 370/2004:

-Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, membrii biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum si membrilor Biroului Electoral Central  li se eliberează, la cerere, o copie de pe procesul-verbal intocmit de respectivul birou, certificată de către toţi cei care au semnat originalul

-Fiecare candidat poate obţine copii de pe exemplarele proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din tara si din strainantate

[21] Conform art. 55 lit. z din Legea nr. 370/2004, constituie contravenite nerespectarea dispoziţiilor art. 41 privind afişajul electoral. Art. 41 din Legea nr. 370/2004 cuprinde un ansamblu de reguli privind afisajul electoral, dupa cum urmeaza:

-Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul candidaţilor.

-Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.

-Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus.

-Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

-Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite prin dispozitia primarului numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.

-Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile stabilite prin dispozitia primarului nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

-Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

-Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.

-Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.

-Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.

-După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.

-Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

-Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, după caz, de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care îi susţin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală.

[22] Conform art. 55 lit. ab din Legea nr. 370/2004, constituie contraventie nerespectarea dispoziţiilor art. 43 al. 4, care prevad:

– La plecarea din sectia de votare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea ştampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot, de catre oricine, cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.

[23] Conform art. 55 lit. ac din Legea nr. 370/2004, constituie contraventie nerespectarea dispoziţiilor art. 48 al. 1 lit. c, care prevad:

– După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente; este interzis, cu excepţia prevăzută la art. 44 alin. (6), sub sancţiunea legii, ca pe aceste documente să existe ştersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1)

[24] Spre exemplu, legea permite ca, in cazul in care un alegator, din motive intemeiate, nu poate semna in lista electorala, preşedintele sectiei de votare sa faca o menţiune în listă, in acest sens, mentiune catre trebuie confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral – art. 44 al. 6 teza finala din Legea nr. 370/2004.

 

Caz special: mai mulți alegători în aceeași cabină – contravenție scăpată din vedere

Este de menționat situația inedită a unei contravenții ce a fost introdusă în anul 2012 (art. 153 pct. 5 din Legea nr. 187/2012) în Legea nr. 307/2004, dar cu privire la care legiuitorul a omis să prevadă sancțiunea aplicabilă și organul compentent să o constate și să o sancționeze. Este vorba despre contravenția prevăzută de art. 55 lit. r/1 din Legea nr. 307/2004 și care constă în nerespectarea restricțiilor privind prezenţa altor persoane în cabina de vot[1].

Pentru această contravenție, până în prezent, nu este prevazută în art. 55 din Legea nr. 307/2004 o anumită sancțiune[2] și nici cine o poate constata și sancționa[3], deși în acel articol 55 din lege sunt prevăzute toate sancțiunile și toate organele constatatoare pentru toate celelalte contravenții în materia alegerilor prezidențiale. Este posibil ca modificările dese și abrupte ale legislației electorale, inclusiv prin introducerea de contravenții, să facă foarte greu de gestionat pentru legiuitor problema necesarelor corelări de texte.

Consecința directă a acestei omisiuni este că respectiva contravenție nu poate fi constatată și sancționată în mod valid, simpla ei prevedere în lege neavând decât rolul unei recomandări de bune practici.

 

———

[1] Potrivit art. 44 al. 8 din Legea nr. 370/2004, prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

[2] Potrivit art. 3 al. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia.

[3] Potrivit art. 15 al. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează acea contravenţie, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Prevăzute de Legea alegerilor europarlamentare

În art. 53 din Legea nr. 33/2007 sunt prevăzute numeroase contravenții legate de pregătirea și desfășurarea alegerilor europarlamentare. După cuantumul amenzii contravenționale prevăzute de lege, acestea sunt de trei feluri.

I. Amenda contravențională de la 4.500 lei la 10.000 lei pentru săvârșirea a cel puțin uneia dintre următoarele fapte:

–        înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente sau speciale

 –        înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot

–        neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale

–        distribuirea de băuturi alcoolice în timpul adunărilor electorale

–        consumarea de băuturi alcoolice în timpul adunărilor electorale

–        tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerilor

–        înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul/documentul de identitate

–        înmânarea buletinului de vot unui alegător care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei

–        nerespectarea art. 46 al. 8, care prevede: “Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.”

–        neaplicarea ştampilei cu menţiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant pe actul/documentul de identitate

–        reţinerea, fără motive întemeiate, a actului/documentului de identitate de către membrii biroului electoral al secţiei de votare

–        nerespectarea art. 36, care prevede: “(1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale:

 a) ale electoratului – de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poată exercita dreptul la vot în cunoştinţă de cauză;

 b) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi – de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale;

 c) ale radiodifuzorilor – de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.

 (2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.”

– nerespectarea art. 37 alin. (1)-(3) şi (5), care prevede: “(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:

   a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;

   b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;

   c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;

   d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

   (2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

   (3) Cu 48 de ore înainte de ziua de referinţă este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

   (5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării.”

– nerespectarea art. 38 alin. (2)-(4), care prevede: “(2) Accesul partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune este gratuit. Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe unitate de timp pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, iar timpii de antenă oferiţi acestora trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de către posturile private de radio şi televiziune atrage sancţionarea acestora. Sancţiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului.

   (3) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

   (4) În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune stabilesc, în baza comunicării efectuate de către Biroul Electoral Central, orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune, având în vedere următoarea pondere din timpii de antenă alocaţi:

   a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau electorale dintre acestea;

   b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.”

II. Amenda contravențională de la 1.500 lei la 4.500 lei pentru săvârșirea a cel puțin uneia dintre următoarele fapte:

– semnarea listei de susţinători cu încălcarea art. 18, care prevede: “(1) Un alegător poate susţine un singur/o singură partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent.

   (2) Lista susţinătorilor constituie un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. În finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. Modelul listei susţinătorilor şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.” (e vorba de Hotărârea Guvernului nr. 77/2007 privind modelul listei de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi cel al listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European)

-folosirea semnului electoral inregistrat la BEC de altcineva (folosirea semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, o alianţă politică, alianţă electorală sau candidat independent, de către un alt partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică, alianţă electorală sau candidat independent)

-refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi

-continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia

-sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale ori candidat independent

-încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie

-nerespectarea art. 34, care prevede: “(1) Pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

      (7) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua de referinţă.

   (8) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (7), pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

   (9) Numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabileşte de către ministrul afacerilor externe, prin ordin. În termenul prevăzut la alin. (5), ministrul afacerilor externe aduce la cunoştinţă publică numerotarea fiecărei secţii de votare din străinătate, precum şi locurile de desfăşurare a votării.

   (10) Sediile secţiilor de votare prevăzute la alin. (7) şi (8) se organizează şi se dotează prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice alocă fondurile necesare.” Observatie: alin. (2)-(6) ale art. 34 au fost abrogate prin OUG nr. 4/2014.

– nerespectarea art. 45 alin. (12), care prevede: “(12) În ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare prevăzut la alin. (6)”, adica “şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 m.”

III. Amenda contravențională de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru săvârșirea a cel puțin uneia dintre următoarele fapte:

-păstrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale speciale în condiţii necorespunzătoare

-neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente şi în listele electorale speciale (de exemplu, comunicarea semnelor electorale catre BEC, comunicarea de catre partide etc. catre biroul electoral judetean/Bucuresti a listei reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare)

-efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi în listele electorale speciale de către persoane neautorizate

-necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente sau al listei electorale speciale existente la primărie

-încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 20 alin. (1), care prevede: “(1) În termen de 24 de ore de la înregistrare, Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică listele de candidaţi şi candidaturile independente pe care le-a primit, prin afişare la sediul său, la sediile birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la sediul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune.”

-distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c), respectiv cu exceptia dispozitiei scrise a primarului prin care rezolva orice neconcordanţă între lista electorală specială şi copia de pe aceasta si cu exceptia radierii din listele de la sectie a persoanei care voteaza pe baza unui extras de pe lista electorală suplimentară (cazul alegătorilor netransportabili din motive de boală sau invaliditate pentru care se dispune urna mobila=speciala; acestia vor vota pe baza unui extras de pe lista electorală suplimentară, iar persoanele înscrise în extrasul de pe lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie, pentru a nu figura pe mai multe liste)

-nerespectarea art. 35 alin. (2), adica organizarea de mitinguri, adunari, marsuri neautorizate (art. 35 al. 2 prevede: “(2) În campania electorală candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marşuri, precum şi prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislaţia în vigoare.”)

-nerespectarea art. 35 alin. (4), adica organizarea/desfasurarea de actiuni de campanie electorala in locuri interzise: unitati militare, de invatamant, reprezentante diplomatice, penitenciare (art. 35 al. 4 prevede: “(4) În unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.”)

-nerespectarea conditiilor de afisaj electoral, prevazute in  art. 40 alin. (3) – (7), respectiv: “(3) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi.

   (4) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt/o altă partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un alt candidat independent.

   (5) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.

   (6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

   (7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.”

-afişarea listelor electorale şi a copiilor de pe acestea

-vandalizarea afisajului electoral (“deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite”)

-acceptarea de către o persoană de mai multe ori a candidaturii la aceleaşi alegeri pentru Parlamentul European

-nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale

-nerespectarea hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente

-refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia

-refuzul de a primi şi înregistra o sesizare scrisă înaintată în conformitate cu art. 46 alin. (17), care prevede: “(17) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul este obligat să primească şi să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi, observatori ori alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, respectiv locţiitorul acestuia va menţiona pe copia ce rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta este înregistrată.”

-nerespectarea conditiilor de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării, prevazute in art. 49 alin. (2), respectiv: “(2) La deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent votat şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi pe candidaţi independenţi, se numără şi se leagă separat. Voturile nule, listele de candidaţi sau prenumele şi numele candidaţilor independenţi şi voturile valabil exprimate pentru fiecare se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.”

-întocmirea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi (Legea 33/2007). Sub acest aspect, sunt relevante prevederile art. 49 al. 3-5: “(3) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

   a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în copia de pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

   a1) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. a1 ≥ pct. b1);

   a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială (pct. a2 ≥ pct. b2);

   b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

   b1) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne;

   b2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială, care s-au prezentat la urne;

   b3) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne;

   c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);

   d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;

   e) numărul voturilor valabil exprimate (pct. e

   f) numărul voturilor nule;

   g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat independent;

   h) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;

   i) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

   (4) La pct. h) din procesul-verbal se vor menţiona şi situaţiile în care:

   a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, suplimentare şi speciale;

   b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite.

   (5) Procesul-verbal se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi de ceilalţi membri şi va purta ştampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.”

-purtarea pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală

-încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri

-refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi. In acest sens, art. 49 al. 7 prevede: “(7) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificată de către toţi cei care au semnat originalul.” De asemenea, art. 49 al. 11 prevede  ca partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care au participat la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot obţine copii de pe exemplarele fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare, dupa ce au fost trimise de catre biroul electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea

-afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei (incalcarea art. 40 al. 8)

-afectarea în orice fel, prin activităţi de propagandă electorală, a spaţiilor verzi, a rezervaţiilor naturale şi a zonelor protejate ecologic (incalcarea art. 40 al. 9)

-folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală (incalcarea art. 40 al. 10)

-difuzarea, după încheierea campaniei electorale, de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate (incalcarea art. 40 al. 11).

 

CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR ȘI A INFRACȚIUNILOR. 

Ce pot face cetățenii

1. Cetățeanul “obișnuit” nu poate constata săvârșirea unei contravenții, întrucât legea nu-i permite acest lucru. Dacă asistă la o contravenție în derulare/desfășurare, cetățeanul este martor la comiterea contravenției și îi poate sesiza pe cei abilitați legal, pentru ca aceștia să constate respectiva contravenție (atâta vreme cât ea se află în desfășurare).

Pentru a exista o constatare “valabilă” (legala) a săvârșirii unei contravenții este necesar ca agentul constatator abilitat de lege să observe nemijlocit (prin propriile simțuri) derularea/comiterea acelei fapte contravențonale.

În lipsa observării/constatării nemijlocite de către agentul constatator a comiterii contravenției, fotografiile sau înregistrările audio/video ale cetățeanului “obișnuit” nu pot constitui temeiuri pentru întocmirea ulterioară a unui act oficial de constatare a săvârșirii contravenției. În schimb, dacă există deja o constatare oficială, cetățeanul care a asistat la comiterea acelei contravenții poate fi martor, iar fotografiile/înregistrările pe care le-a făcut pot întări depoziția sa ca martor.

Potrivit legilor electorale amintite mai sus, constatarea și sancționarea (amendarea) contravențiilor legate de alegeri se face de către unul dintre agenții constatatori menționati mai jos, cu precizarea că se aplică principiul “specializării”, adică agentul constatator abilitat de lege diferă în funcție de natura contravenției. Astfel, pot constata și sancționa contravențiile, după caz:

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul poliției și jandarmeriei (pentru contravenții ce țin de ordinea și liniștea publică)

preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral de sector sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate (pentru faptele săvârşite de către membrii biroului electoral)

– preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora.

– preşedintele Biroului Electoral Central.

– împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente.

– Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi, pentru faptele comise de radiodifuzori (generic vorbind, fapte care afectează desfăşurarea în audiovizual a unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte)

Pentru o mai mare accesibilitate a reglementării legale, am indicat în dreptul fiecărei contravenții prezentate mai sus și organul/agentul abilitat de lege să constate și să sancționeze respectiva contravenție.

Cuantumul amenzii care urmează a fi efectiv achitată, este de subliniat că, potrivit art. 56 al. 3 din Legea nr. 370/2004, indiferent de amenda aplicată în concret pentru o anumită faptă și persoană, cel sancționat va putea plăti doar ½ din minimul amenzii prevăzute de lege pentru contravenția respectivă, dacă achită suma reprezentând ½ din mimim pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia. Agentul constatator este obligat să facă menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

2. În cazul infracțiunilor, situația este oarecum diferită de cea a contravențiilor, în sensul că infracțiunile pot fi constatate și ulterior datei comiterii, nu doar în momentul săvârșirii.

In cazul unei infractiuni electorale, sesziarea poate fi adresata politiei sau parchetului, dupa regulile generale de sesizare in legatura cu savarsirea unei fapte penale prevazute in Codul de procedura penala.

Daca un cetatean asista la comiterea unei infractiuni si, cu acea ocazie, efectueaza fotografii/inregistrari, este util sa puna la dispozitia organului de urmarire penala (politie, procuror) acele fotografii/inregistrari, pentru initierea sau continuarea cercetarii/urmaririi penale.