Asistență CEDO – Reprezentare

cedo-1APADOR decide preluarea anumitor cazuri cu potențial strategic, din aria sa de interes și de expertiză (*) și desemnează un avocat din partea asociației care să reprezinte reclamantul în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

În cazurile preluate de APADOR-CH reprezentarea în fața CEDO este oferită gratuit de către asociație.

(*) Cazurile preluate de APADOR-CH se referă la încălcarea următoarelor drepturi prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului:

Articolul 2 Dreptul la viață – Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal când infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege.

Articolul 3 – Interzicerea torturii – Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Articolul 5 – Dreptul la libertate şi la siguranţă – Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa.

Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie –. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

Articolul 10 – Libertatea de exprimare – Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.

Articolul 11 – Libertatea de întrunire şi de asociere –  Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de asociere, inclusiv de a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.