Protestăm față de decizia Curții Constituționale care permite dizolvarea arbitrară a organizațiilor neguvernamentale

06.02.2014
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH protestează față de decizia Curții Constituționale din 5 februarie 2014, luată cu majoritate de voturi , privind legea de modificare și completare a O.G. nr. 26/2000 care reglementează asociațiile și fundațiile, și consideră că o astfel de decizie nu poate fi explicată decât prin structura politizată a Curții Constituționale.

Această decizie surprinzătoare a Curții Constituționale permite dizolvarea arbitrară a asociațiilor și fundațiilor care au fost înființate legal, prin hotărâre judecătorească, unele cu mulți ani în urmă, dar care poartă o denumire care nu mai este pe placul parlamentarilor din prezent.

În urma acestei decizii, se pune întrebarea cum își mai pot desfășura în mod normal activitatea asociațiile și fundațiile, cum mai pot să atragă noi membri, să participe la concursurile pentru finanțarea de proiecte și să se dezvolte instituțional în condițiile în care nu mai au siguranța existenței lor, adică în condițiile în care se pot trezi dizolvate pentru chestiuni ce țin de înființare (denumirea), deși instanța judecătorească a atestat irevocabil că înființarea lor a respectat toate condițiile legale, inclusiv cele privind denumirea.

APADOR-CH consideră ca o astfel de decizie, luată cu majoritate de voturi , care afectează grav funcționarea organizațiilor neguvernamentale, nu poate fi explicată decât prin structura politizată a Curții Constituționale, care, potrivit actualei reglementări din Constituție, nu are în compunere doar judecători de carieră, ci juriști numiți de diferite entități politice sau de proveniență politică. Din acest motiv, este rezonabilă presupunerea că raportul/conflictele dintre diversele forțe politice care au desemnat juriști în compunerea Curții ar putea distorsiona o analiză strict tehnică și imparțială a chestiunilor juridice ridicate prin excepția de neconstituționalitate.

Reamintim că în cursul anului 2013, cu ocazia propunerilor motivate pe care le-a formulat pentru revizuirea Constituției (transmise Forumului Constituțional și comisiei parlamentare speciale), APADOR-CH a susținut constant că este nevoie de reformarea Curții Constituționale prin instituirea unei secții distincte, formate numai din judecători de carieră, care să soluționeze excepțiile de neconstituționalitate privind actele normative, întrucât aceste excepții se referă la chestiuni strict juridice, nu politice.

Celelalte probleme de aplicare a Constituției, altele decât excepțiile de neconstituționalitate, pentru că au o natură preponderent politică, pot fi soluționate de o altă secție a Curții Constituționale, care nu este compusă din judecători de carieră, ci din juriști numiți de entități politice.

Propunerile APADOR-CH privind revizuirea Constituției, inclusiv reformarea Curții Constituționale pot fi citite aici .

APADOR-CH solicită Guvernului ca, pe calea ordonanței de urgență, la care a recurs deja în alte situații, mai puțin grave decât cea de acum, să abroge articolul II din legea de modificare și completare a OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, articol care prevede dizolvarea arbitrară a organizațiilor neguvernamentale.

Maria-Nicoleta Andreescu
Director Executiv APADOR-CH
0733.078.721