APADOR-CH le-a scris parlamentarilor și partidelor să abroge Legea Big Brother

15.04.2014
Print Friendly, PDF & Email

În urma invalidării, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a Directivei 2006/24/EC, care impunea obligația statelor de a colecta date privind comunicațiile electronice și de telefonie ale cetățenilor pentru o perioadă de cel puțin șase luni, APADOR-CH le-a trimis azi un apel tuturor parlamentarilor români, precum și partidelor parlamentare, cerându-le să adopte de îndată o lege prin care să abroge toate actele naționale derivate din amintita directivă europeană.

Apelul de mai jos poate fi folosit de fiecare cetățean care dorește să susțină acest demers, scriindu-le personal parlamentarilor care-l reprezintă și cerându-le să abroge Legea 82/2012.

Scrisoare către parlamentari

Stimată doamnă/Stimate domn deputat/senator

Către Partidul…

Către Președintele Camerei Deputaților, Președintele Senatului

Prin Decizia din 8 aprilie 2014, pronunțată de Marea Cameră a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)[1], a fost invalidată Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006, privind păstrarea datelor utilizatorilor de telefonie și internet – cunoscută și ca „Directiva Big Brother” – pe motiv că aceasta reprezintă o imixtiune deosebit de gravă și disproporționată în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit comunicatului de presă nr. 54/14 din 8 aprilie 2014 al CJUE[2], Directiva 2006/24/CE a fost invalidată începând chiar cu data intrării sale în vigoare, ceea ce are semnificația anulării acesteia.

Directiva 2006/24/CE a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Consecința logică a invalidării Directivei 2006/24/CE este rămânerea fără suport a legilor interne (din fiecare țară) prin care a fost implementată această directivă, intrucât în acest caz se aplică principiul juridic „accessorium sequitur principalem”, în sensul că legislația „secundară”, de implementare a directivei, urmează soarta reglementării principale, care a fost invalidată/anulată începând chiar cu data intrării sale în vigoare. Nu este posibil să fie menținută la nivel național o reglementare care a transpus o directivă europeană  invalidată, pentru că prejudiciază drepturi funamentale.

Din aceste motive, este absolut necesar să fie imediat abrogată Legea nr. 82/2012, care transpune în legislația națională directiva europeană invalidată.

În acest sens, vă adresăm solicitarea de a iniția de urgență un proiect de lege cu următorul conținut:

Articol unic – Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 18.06.2012, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Director executiv,

Maria-Nicoleta Andreescu


[1] Decizia din 8 aprilie 2014 pronunțată de Marea Cameră a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauzele reunite C-293/12 și C-594/12 poate fi accesată aici.

[2] Comunicatul de presă nr. 54/14 din 8 aprilie 2014 al CJUE poate fi accesat aici.