APADOR-CH angajează trainer-expert politici publice

01.11.2018
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH, partener în cadrul proiectului “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă”, angajează expert curriculum instrumente de monitorizare politici publice, cu experiență de trainer, pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019. 

Conform proiectului, expertul va lucra în perioada noiembrie-decembrie 2018 un număr de 168 ore (2 luni *84 ore pe lună, noiembrie, decembrie 2018) și va avea următoarele responsabilități:

  • crearea componentei  – instrumente de monitorizare politici – în cadrul curriculei de curs,
  • stabilirea procedurilor de instruire pentru această componentă,
  • crearea instrumentelor de evaluare a cunoștințelor dobândite de participanți.

 

În ianuarie 2019 expertul-lector va participa la activitatea de instruire și va lucra 120 de ore în total (5 grupe *8 ore pe zi* 3 zile de instruire) și va avea următoarele responsabilități: asigurarea instruirii participanților la cursuri, el fiind responsabil de modulele de instrumente de lucru în monitorizarea politicilor publice, instrumente de lucru pentru propunerea de politici alternative, în conformitate cu curricula de curs creată în cadrul proiectului.

Curricula va conţine: definiţii, inclusiv prevederi legale, strategii şi planuri de acţiune în domeniul politicilor publice, metode de lucru în monitorizarea politicilor publice, instrumente utile în formularea de politici publice alternative, metode de lucru în activităţile de pledare pentru drepturile persoanelor vulnerabile sau ale pacienţilor, recomandări şi directive europene. De asemenea, curricula va conţine informaţii despre egalitatea de şanse şi de gen, precum şi informaţii despre dezvoltarea durabilă, informaţii structurate în secţiuni separate, prezentate în cadrul unei sesiuni de instruire cu durata de minim 2 ore Aceasta componentă a curriculei este esenţială pentru orice tip de intervenţie în domeniile social sau medical, inclusiv ca parte a politicilor publice şi contribuie la principiile orizontale ale UE.

Cursurile vor avea durata de 3 zile, 24 de ore de curs, inclusiv pauze şi vor fi organizate într-o locaţie accesibilă în mod egal tuturor participanţilor din toate regiunile cărora li se adresează proiectul. Cei 100 de participanţi vor fi împărţiţi în grupe de câte 20 de persoane, fiecare grupă având participanţi din toate regiunile vizate de proiect. Astfel, vor fi organizate 5 cursuri pentru câte 20 de participanţi, reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniul sănătăţii sau în domeniul social. Această organizare va permite participanţilor din regiuni diferite să se cunoască şi să stabilească legături şi va crea premisele pentru constituirea unei reţele informale de ONG-uri care doresc să se implice în formularea de politici publice alternative.

Persoanele interesate de poziția de expert/lector sunt invitate să trimită o scrisoare de intenție și un CV pe adresa office@apador.org până la data de 15 noiembrie 2018.

 

***

Implementarea proiectului “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” este asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.