APADOR-CH angajează office assistant

18.03.2015
Print Friendly, PDF & Email

 

Responsabilitățile postului sunt de secretariat, administrație și din domeniul financiar, precum: preluarea și distribuirea corespondenței, primirea facturilor și păstrarea unei evidente financiare, casierie șamd.

Condiții pentru candidați:

–        aptitudini de comunicare;

–        bun organizator;

–        cunoștințe de contabilitate primară;

–        bun utilizator de MS Office.

Experiența în mediul ONG și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu) constituie avantaje.

Candidaţii vor trimite până la data de 26 martie a.c. inclusiv, la adresa office@apador.org, un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie cât se poate de concisă care să cuprindă următoarele:

•  Experienţa în activități din domeniul financiar,

•  Persoane care ar putea da referinţe despre activităţile în domeniu (nume, prenume, adresa de email şi/sau număr de telefon fix/mobil),

•  Contacte ale candidatului (telefon mobil, adresă de e-mail, adresă poştală ),

•  Data de la care ar putea prelua efectiv funcţia, dar nu mai târziu de 15 aprilie.

După selecţia pe baza CV-ului şi a scrisorii de intenţie, urmează interviurile individuale în zilele de 30 și 31 martie a.c. Numai candidații selecționați vor fi contactați pentru interviu.