APADOR-CH a solicitat luarea măsurilor necesare pentru repararea şi restabilirea dreptului, prevăzut de Legea nr.52/2003, de a fi consultaţi şi de a participa efectiv la elaborarea proiectelor de acte normative, în speţă, la elaborarerea proiectului de Lege privind executarea pedepselor

06.06.2004
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH a solicitat luarea măsurilor necesare pentru repararea şi restabilirea dreptului, prevăzut de Legea nr.52/2003, de a fi consultaţi şi de a participa efectiv la elaborarea proiectelor de acte normative, în speţă, la elaborarerea proiectului de Lege privind executarea pedepselor

Instituţia/autoritatea publică: Guvernul României şi Ministerul Justiţiei;
Solicitant: APADOR-CH;

Materiale:

1 Reclamaţia administrativă adresată Guvernului României Descarca 09.06.2004
2 Reclamaţia administrativă adresată Ministerului Justiţiei Descarca 09.06.2004
3 Răspunsul Ministerului Justiţiei Descarca 22.06.2004
4 Răspunsul Guvernului României Descarca 06.07.2004
5 Răspunsul Ministerului Justiţiei adresat Guvernului Descarca 12.07.2004
6 Cererea de chemare în judecată Descarca 22.07.2004
7 Răspunsul Guvernului României Descarca 26.07.2004
8 Sentinţa instanţei de fond Descarca 15.12.2004
9 Recursul APADOR-CH Descarca 17.03.2005