ANUNŢ APADOR-CH

27.07.2010
Print Friendly, PDF & Email

Asociaţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)
invită organizaţiile neguvernamentale din ţară cu profil de tineret să ia parte
la proiectul „Organizaţii neguvernamentale de
tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor
publice”
, proiect  finanţat de
Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 –
Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.
Proiectul îşi propune să ridice nivelul
de conştientizare de către aceste organizaţii a problematicii drepturilor
cetăţeneşti şi a transparenţei şi responsabilităţii administraţiei prin activităţi de instruire şi de formare de formatori pentru
ca, ulterior, aceste organizaţii să poată implementa abilităţile teoretice
dobândite şi să desfăşoare activităţi de formare dedicate generaţiei tinere.

În cadrul proiectului va fi
organizat în cursul lunii septembrie un atelier de lucru ce are ca scop capacitarea reprezentanţilor
organizaţiilor neguvernamentale din privincie selectate de a realiza la nivel
local informarea elevilor  de
liceu despre drepturile cetăţeneşti şi modalităţile de exercitare a acestora în
scopul transparentizării şi responsabilizării autorităţilor publice.

Atelierul va consta în:

O sesiune formare de
formatori cu participarea APADOR-CH şi a reprezentanţilor organizaţiilor
neguvernamentale implicate dedicată aprofundării cadrului legal relevant:
legile nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public
, nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţie şi nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor.

O sesiune dedicată
prezentării ghidului de acţiune pentru organizaţii neguvernamentale 
pentru informarea elevilor de liceu despre drepturile cetăţeneşti şi
modalităţile de exercitare a acestora în scopul transparentizării şi
responsabilizării autorităţilor publice cu participarea unor organizaţii
neguvernamentale bucureştene deja implicate.
O sesiune de lucru
dedicată identificării posibilităţilor concrete de intervenţie pe plan
local prin adaptarea ghidului de acţiune la specificul zonei. 

Evenimentul va avea loc la
munte iar cheltuielile ocazionate de transportul, cazarea şi masa
participanţilor vor fi suportate de organizatori.

Organizaţiile
neguvernamentale care doresc să participle la acest proiect sunt rugate să
contacteze APADOR-CH până la data de 15 august 2010.

Persoane de contact:

Adelina Boboşatu, asistent
de proiect – APADOR-CH, Str. N. Tonitza nr. 8A, 030113, Bucureşti, tel/fax: 021
312.45.28, Tel. mobil: 0724.304.384 (între orele 10-16), e-mail: abobosatu@apador.org

Raluca Stăncescu-Cojocaru,
expert, Tel. mobil: 0733.078.722 (între orele 10-16), e-mail: rstancescu@apador.org

Maria-Nicoleta Andreescu

Coordonator de proiect

APADOR-CH

Pentru eventuale informaţii
şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro.

UNIUNIEA   EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei