Abrogarea ordinului Ministerului Sănătății, de secretizare a unor informații publice, exemplu de bună practică

15.01.2014
Print Friendly, PDF & Email

Ordinul nr. 964/2013 de secretizare a anumitor informații publice, pe care Ministerul Sănătății l-a emis în vara anului trecut, a fost abrogat recent, ca urmare a intervenției APADOR-CH prin care atrăgeam atenția că respectivul act este ilegal. Acesta încălca atât drepturile constituționale ale cetățenilor, cât și prevederile Legii 544/2001, de liber acces la informațiile publice.

În materie de comunicare publică, așadar, în relațiile dintre cetățeni și Ministerul Sănătății se vor aplica numai reglementarile existente în Legea nr. 544/2001 și Normele metodologice aprobate prin HG nr. 123/2003, fără restrângerile suplimentare și excesive ce erau stabilite prin ordinul recent abrogat.

APADOR-CH salută măsura ministrului sănătății de a abroga Ordinul nr. 964/2013  și apreciază receptivitatea de care au dat dovadă, în această chestiune, decidenții din cadrul Minsterului Sănătații. Acest caz, în care o autoritate publică și-a recunoscut și și-a îndreptat greșeala semnalată de o organizație neguvernamentală, poate constitui un exemplu de bune practici în relația, mai generală, dintre cetățeni și autorități.

Maria Nicoleta Andreescu,

Director executiv APADOR-CH