PROTESTUL APADOR-CH ÎMPOTRIVA RESTRÂNGERII DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENŞTI PRIN MODIFICAREA CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ

27.02.2008
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH protestează împotriva încurajării
obţinerii de probe în mod ilegal şi a supravegherii excesive a
persoanelor, precum şi împotriva restrângerii excesive a dreptului la
apărare în procesul penal
, ca rezultat al amendamentelor adoptate de Comisia
juridică a Senatului la Legea privind aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de
procedură penală.

Astfel, a fost eliminiat
din Codul de procedură penală textul care interzicea folosirea în
procesul penal a probelor şi mijloacelor
de probă obţinute ilegal
. Rezultă că şi o activitate ilegală de strângere şi
administrare a probelor va putea servi la inculparea, arestarea, trimiterea în
judecată şi condamnarea unei persoane.

Printr-un alt amendament,
Comisia juridică a Senatului a eliminat,
practic, dreptul părţilor de a consulta dosarul în cursul
urmăririi penale
. Prin aceasta, însăşi substanţa dreptului
la apărare al părţilor este grav afectată, deoarece nu se
poate face o apărare eficientă fără a cunoaşte dosarul
cauzei. Potrivit jurisprudenţei CEDO, dreptul la apărare şi
principiul egalităţii armelor trebuie să funcţioneze
şi în faza urmăririi penale, nu doar în faza judecăţii.

De asemenea, a fost
prevăzută posibilitatea
înregistrării convorbirilor dintre avocat şi client
, ceea ce
încalcă în mod vădit confidenţialiatea relaţiei avocat-client
şi, prin aceasta, dreptului la apărare. Faptul că înregistrarea
acestor convorbiri se poate face numai dacă avocatul a participat la
săvârşirea infracţiunii nu protejează de abuzuri, ci,
dimpotrivă, deschide posibilitatea altora noi, cum ar fi învinuirea
avocatului doar ca pretext pentru interceptarea convorbirilor cu clientul.

Eliminarea cerinţei ca procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală să prezinte copia rezoluţiei de începere a urmăririi
penale
judecătorului când
solicită autorizarea interceptărilor sau convorbirilor creează
ambiguitate în interpretarea legii
de procedură penală. În lipsa
acestei prevederi se poate interpreta, eronat, că interceptările ar
putea fi autorizate şi înainte de începerea urmăririi penale.

APADOR-CH subliniază
că, într-o societate democratică, creşterea eficienţei
activităţii organelor judiciare nu trebuie
obţinută/realizată prin restrângerea excesivă a drepturilor
şi libertăţilor cetăţeneşti. De aceea, solicită Parlamentului României
să nu adopte proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.60/2006 cu amendamentele
menţionate mai sus.