PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MODIFICĂRII LEGII NR. 544/2001 PRVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

07.03.2011
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH îşi
exprimă protestul şi solicită respingerea
propunerii legislative de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, iniţiată de deputatul Mihai Boldea
,
întrucât prin aceasta este afectată
libertatea presei, garantată prin articolul 10 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO).

Practic, prin
această iniţiativă legislativă i se interzice presei să mai ofere şi să
comenteze informaţii în legătură cu orice proces penal, atât în faza de
urmărire penală (la parchet), cât şi în faza de judecată (la instanţă).

Pretextul invocat
este protejarea vieţii private a celui cercetat/judecat, fără a se ţine cont de
faptul că presei nu i se poate interzice, cu titlu general, să difuzeze
informaţii şi opinii referitoare la un proces (civil sau penal), întrucât
aceasta constituie o restrângere a libertăţii presei, contrară articolul 10 din
CEDO.

În multe cazuri,
procesele penale au ca obiect chestiuni importante la nivelul întregii
comunităţi (buna gestionare a fondurilor/resurselor publice, conduita deţinătorilor
de funcţii publice) sau pot ridica probleme legate de buna funcţionare a justiţiei
(inclusiv abuzuri pe durata procedurilor). Într-o societate democratică, nu se
poate admite eliminarea din dezbaterea publică a unor chestiuni de interes
public, nici chiar a celor privind procedurile judiciare în cauzele penale.

În acest sens,
s-a pronunţat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a reţinut, în cauza Sunday Times c. Marea Britanie, că numai
prin încălcarea art. 10 din CEDO ar putea fi stabilită o interdicţie generală
ca presa să relateze despre procesele aflate în curs. Curtea Europeană a
insistat într-o cauză recentă, Stoll c.
Elveţia,
că, în chestiuni de interes general, revine presei un important
rol de informare a publicului şi că restrângerea acestui rol nu se justifică
decât în condiţiile în care deontologia profesiei jurnalistice nu este
respectată.

Mai mult, Curtea
Europeană, acceptând că dezbaterea în presă poate crea unele inconveniente în
administrarea justiţiei, a hotărât că trebuie să se dea prioritate libertăţii
presei, întrucât, astfel, şi justiţiabilii fără pregătire juridică pot
beneficia de pe urma relatărilor din presă, fiind de preferat ca publicul larg
să fie bine informat.

APADOR-CH 
consideră excesivă iniţiativa legislativă şi în raport cu faptul că în Legea
nr. 544/2001 există deja reglementări care nu permit comunicarea informaţiilor care
privesc date personale, care periclitează rezultatul anchetei ori viaţa/sănătatea
unei persoane sau care aduc atingere caracterului echitabil al procesului.

APADOR-CH atrage
atenţia că adaugarea de noi şi noi restricţii de aplicare a legii liberului
acces la informaţiile de interes public nu reprezintă altceva decât încercări
–repetate- de a anula, practic, obligaţia de transparenţă a activităţii
autorităţilor şi instituţiilor publice. 

07 martie 2011

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – director executiv APADOR-CH, telefon
0733.078.718