PROTEST AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INCLUDEREA CAMPANIILOR DE PRESA PRINTRE “VULNERABILITĂŢI” LA ADRESA SIGURANŢEI NAŢIONALE

17.08.2010
Print Friendly, PDF & Email

Astăzi,
17 august 2010, APADOR-CH s-a
adresat comisiilor parlamentului care iau în discuţie în această perioadă strategia privind siguranţa
naţională
atrăgând atenţia că
aceasta conţine prevederi inacceptabile cu
privire la presă şi deci la libertatea de exprimare.
 

În
Strategia naţională  de apărare adoptată în şedinţa din 22 iunie 2010, Consiliul Suprem
de Apărare a Ţării (CSAT) a introdus printre “vulnerabilităţi” campaniile de presă la comandă, ceea ce
este inacceptabil într-un stat democratic pentru că aduce atingere directă
libertăţii de exprimare. Campaniile de presă – comandate sau nu – susţin
opinii/poziţii ce pot fi critice, chiar jignitoare la adresa unor politicieni
sau autorităţi ale statului dar nu pot pune în pericol real siguranţa
naţională.

Prin
includerea campaniilor de presă “la comandă” pe lista vulnerabilităţilor la
adresa siguranţei naţionale, CSAT practic încurajează
serviciile secrete şi alte autorităţi (poliţie, parchete etc.)
să îşi extindă metodele de supraveghere a ziariştilor
incomozi şi a trusturilor de presă la care lucrează.   Rezultatul imediat este intimidarea lor şi renunţarea la
susţinerea  punctelor de vedere contrariante pentru unii politicieni sau unele
instituţii ale statului.  Efectele negative asupra libertăţii de exprimare sunt
evidente. În plus, pot apărea iniţiative legislative ce ar urmări înăsprirea
regimul sancţionator pentru “delicte de presă” ceea ce ar însemna revenirea la
politica “botniţei”.

APADOR-CH
afirmă că eventualele dezinformări vehiculate în campaniile de presă – cu
condiţia esenţială a dovedirii relei credinţe – pot şi trebuie sancţionate doar
de asociaţiile ziariştilor sau, dacă este cazul, de către Consiiliul Naţional
al Audiovizualului ori de instanţa civilă, la cererea celui ce se consideră
lezat. Astfel de proceduri exclud intervenţia organelor implicate în apărarea
securităţii naţionale.

În
consecinţă, APADOR-CH a cerut
comisiilor parlamentului să elimine din strategia
privind siguranţa naţională orice referire la
presă şi deci la libertatea de exprimare.

 

APADOR-CH

Pentru detalii suplimentare: Nicoleta
Popescu-expert APADOR-CH, telefon 0733 078 723