Protest

14.06.2013
Print Friendly, PDF & Email

Domnului Victor Ponta, Prim-ministru al României
Domnului Crin Antonescu, Președinte al Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru
elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de
revizuire a Constituției României

Stimate domnule prim-ministru,
Stimate domnule președinte Antonescu,
Stimați membri ai Comisiei,

Organizațiile semnatare ale acestei poziții îsi exprimă consternarea în legătură cu demersurile
parlamentare recente de revizuire a Constituției României, prin care se doreste renunțarea la asigurarea
protecției constituționale împotriva discriminării, prin excluderea unor criterii, precum orientarea sexuală,
vârsta sau dizabilitatea. La data de 11.06.2013, Comisia parlamentarǎ de revizuire a Constituției
(structurǎ parlamentarǎ care propune un text preliminar de revizuire a Constituției plenului
Parlamentului) a revenit asupra votului la amendamentul propus pentru „Art. 4 – (2) România este patria
comună si indivizibilă a tuturor cetățenilor săi. Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine etnică
sau socială, trăsătură genetică, limbă, credință sau religie, opinii politice sau de altă natură, apartenența
la o minoritate națională, avere, nastere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală este interzisă",
respingându-l, cu 8 voturi pentru si în ciuda faptului că la votul inițial din 4 iunie propunerea de a include
o listă comprehensivă în clauza non-discriminare întrunire 18 voturi pentru și două abțineri. Suntem îngrijorați de faptul că această modificare se plasează în afara valorilor europene, fiind circumscrisă
tendinței mai ample de intensificare a homofobiei, în regiunile central si est-europene.

Discuțiile care au avut loc în contextul revotării amendamentului pentru Art. 4 pun în evidență si atitudinile
homofobe, și superficialitatea cu care membrii Comisiei parlamentare de revizuire a Constituției înțeleg
să trateze un principiu fundamental de drept constituțional și o valoare europeană. Comisia face
abstracție de rezultatele sondajelor, conform cărora aversiunea homofobă le depăseste pe toate
celelalte, fiind puternic majoritară atât în cadrul populației adulte cât si, în proporții chiar mai mari, în
rândul generației în formare. Practic, membrii Comisiei parlamentare de revizuire a Constituției refuză să
asigure protecția cetățenilor care au cea mai mare nevoie de ea.

Adoptarea unor măsuri legislative bazate pe homofobie înseamnă a acorda caracter de lege unor
prejudecăți personale. Prejudecățile nu pot constitui niciodată o justificare legitimă pentru restrângerea
drepturilor omului si nu pot sta la temelia unui sistem legislativ democratic. În contextul înmulțirii recente
a manifestărilor de ură împotriva persoanelor LGBT, din partea unor grupări extremiste, precum si al
adoptării de măsuri legislative destinate limitării drepturilor persoanelor gay si lesbiene în regiunea
central si est-europeană (Ungaria, Ucraina, Rusia), această stare de fapt este profund îngrijorătoare.
Practic, prin tăcerea Constituției, discriminarea si agresiunile homofobe sunt legitimate si încurajate
indirect.

Această decizie consfințeste absența din Constituție nu doar a protecției împotriva discriminării pe
criteriul orientării sexuale, ci si a discriminării pe criteriul dizabilității si al vârstei. Astfel, în varianta
actuală, legea fundamentală lipseste de protecție împotriva discriminării multiple categorii din cadrul
populației, în mod ironic exact acele categorii de grupuri vulnerabile care conform studiilor anuale
realizate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sunt cel mai des victime ale discriminării.

Din perspectiva obligațiilor legale asumate de România la nivel internațional, această decizie contravine
principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care stabileste o formulare exhaustivă
a protecției împotriva discriminării, incluzând criterii precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială,
trăsătură genetică, limbă, credință sau religie, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o
minoritate națională, avere, nastere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală (Art. 21). Ca Stat Membru
al Uniunii Europene, România are obligația de a implementa prevederile dreptului comunitar în legislația
națională. De asemenea, extinderea listei de criterii protejate împotriva discriminării este consistentă si
cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului (Art. 14).

Mai mult, neincluderea în Constituție a criteriilor de discriminare menționate anterior intră în contradicție
cu cadrul legislativ intern deja existent, care recunoaste si interzice discriminarea pe criteriul orientării
sexuale, al vârstei si al dizabilității. Textul respins pe 11 iunie 2013 era în conformitate cu Ordonanța
Guvernamentală nr. 137/2000 pentru prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Legea fundamentală a României, stat de drept, democratic, nu se poate întemeia pe excluderea cu bună
stiință a unor categorii de cetățeni. Egalitatea în fața legii si protecția drepturilor omului se numără printre
principiile care stau la baza noțiunii de stat de drept. Neincluderea sub protecția constituțională a tuturor
categoriilor de persoane cu risc de a fi supuse discriminării reflectă incapacitatea statului român de asi
asuma angajamentul, atât la nivel intern, cât si la nivel internațional, de a respecta principiile
democrației si ale statului de drept. Considerăm că adoptarea amendamentului pentru Articolul 4 din
Constituție, în forma cuprinzând lista extinsă si exhaustivă a criteriilor de discriminare, ar constitui un pas
important pentru România, în direcția alinierii la valorile europene si a garantării egalității tuturor în fața
legii. Legea fundamentală a României trebuie să fie o Constituție pentru toți cetățenii acestei țări.

Organizațiile semnatare împărtășesc valori comune precum respectul pentru drepturile fundamentale ale omului,
nediscriminare, libertate, egalitate și militează pentru democrație și stat de drept în România. Am decis să conlucrăm pentru a
participa activ cu puncte de vedere argumentate la procesul de revizuire a Constituției.

Pentru mai multe detalii despre acest subiect contactați:
Romanița Iordache, cercetător, romanita.iordache@edu.uni-graz.at.

Grupul de organizații este deschis tuturor celor ce împărtășesc valorile și principiile enunțate. Dacă doriți să vă alăturați,
contactați:
Ovidiu Voicu, Fundația Soros, ovoicu@soros.ro

Organizații semnatare
ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei,
Agenția de Dezvoltarea Comunitară Împreună,
Alianța Civică Democratică a Romilor,
ANBCC – Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni,
APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki,
Asociația Accept,
Asociația EPAS,
Asociația FRONT,
Asociația Mame pentru Mame,
Asociația pentru Educație Politică,
Asociația Română Anti-SIDA,
Asociația Secular Umanistă din România (ASUR),
Asociația Solidaritate pentru Libertatea de Conștiință,
Asociația Transcena,
Centras – Centrul de Asistență pentru Organizații Nonguvernamentale,
Centrul de Studii în Idei Politice,
Centrul Educația 2000+,
Centrul FILIA,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate,
Centrul pentru Jurnalism Independent,
CeRe – Centrul de Resurse pentru Participare Publică,
Centrul Rațiu pentru Democrație,
ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice,
Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală,
Fundația Soros,
Fundația Tineri pentru Tineri,
Institutul pentru Politici Publice,
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO,
Roma Education Fund România,
Societatea Academică din România,
Societatea pentru Educație Contraceptivă și Sexuală.