Proiecte în derulare

 • Politici publice alternative pentru o abordare integrată a serviciilor sociale și medicale

  06.08. 2018

  Asociația Română Anti-SIDA și APADOR-CH demarează un proiect ce vizează creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială. Timp de un an vom monitoriza politicile sociale și medicale și vom propune alternative de implementare integrată a acestora.

 • Câte drepturi, atâtea instituții

  06.04. 2017

  APADOR-CH și-a propus să facă o cartografiere a instituțiilor finanțate de stat, care se presupune că apără drepturile omului. Timp de un an de zile vom documenta activitatea instituțiilor, bugetele lor, ce știu cetățenii despre ele și la final vom face propuneri pentru eficientizarea activității ...

 • Promovarea drepturilor copiilor suspecți sau acuzați penal

  29.03. 2017

  În România nu există un curs specializat, obligatoriu, pentru avocații care reprezintă copii în cadrul procedurilor penale. Situația a fost apreciată de Comisia Europeană ca problematică. Proiectul urmărește printre altele și derularea unui training interdisciplinar pentru avocați

 • În custodia poliției

  27.03. 2017

  Aplicarea directivelor UE privind drepturile procedurale în cadrul procesului penal – cercetare în 9 țări europene printre care și România

 • Ce se întâmplă după predare

  11.08. 2016

  Cum este folosit în practică mandatul european de arestare (EAW) și impactul pe care acesta îl are asupra inculpaților și familiilor lor

 • Reprezentarea societății civile în organisme colegiale

  21.01. 2016

  Capacitatea de auto-reprezentare a mediului ONG în organele colegiale ale statului este scăzută. Proiectul va face o hartă a acestor organe și va identifica instrumente eficiente de lucru pentru societatea civilă în astfel de situații. (ianuarie-decembrie 2016)