Informaţii legate de contractele încheiate, în perioada 1.01.2000-1.06.2005, având ca obiect construirea, reabilitarea şi întreţinrea drumurilor publice din Bucureşti

24.06.2005
Print Friendly, PDF & Email

Informaţii legate de contractele încheiate, în perioada 1.01.2000-1.06.2005, având ca obiect construirea, reabilitarea şi întreţinrea drumurilor publice din Bucureşti

Instituţia/autoritatea publică căreia i s-au solicitat informaţii: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
Solicitant: APADOR-CH;

Materiale:

1 Cererea de chemare în judecată Descarca 20.06.2005
2 Cererea de informaţii Descarca 24.06.2005
3 Răspunsul la cererea de informaţii Descarca 05.07.2005
4 Sentinţa instanţei de fond Descarca 03.11.200
5 Recursul APADOR-CH Descarca 02.12.2005
6 Recursul Primăriei Municipiului Bucureşti Descarca 02.12.2005
7 Decizia instantei de recurs Descarca 07.12.2005