Recomandările APADOR-CH privind asistența juridică gratuită

Wednesday - 17 April 2019
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

În cadrul proiectului Dreptul la un avocat, în lege și în practică, la cererea reprezentanților Ministerului Justiției, APADOR-CH a formulat și transmis către MJ câteva recomandări privind transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016, privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.

Concret, APADOR-CH a formulat un set de patru recomandări stabilite în cadrul grupului de lucru cu specialiști din domeniul juridic (polițiști, procurori, avocați), constituit special pentru asta:

    1. Este necesar ca în legislația națională să fie definită noțiunea de asistență juridică gratuită eficace și de o calitate adecvată, așa cum prevede Directiva europeană

 

În acest context, asociaţia recomandă ca în legea de transpunere a directivei amintite să fie prevăzute cel puţin criteriile în funcţie de care se va aprecia dacă asistenţa juridică din oficiu a fost sau nu „eficace şi de o calitate adecvată”. Textul legal propus de asociaţie este următorul:

Criteriile în funcţie de care se apreciază, pentru fiecare cauză, calitatea adecvată şi eficacitatea asistenţei juridice din oficiu sunt următoarele:

– asigurarea continuităţii asistării de către un avocat pe toată durata procedurilor

– studierea temeinică a dosarului cauzei

– prezentarea la fiecare termen la instanţa de judecată sau la organul de urmărire penală

– depunerea de concluzii scrise sau note de şedinţă, la cererea instanţei de judecată sau ori de câte ori natură sau dificultatea cauzei impun acest lucru

– depunerea tuturor diligenţelor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor clientului, prin folosirea mijloacelor prevăzute de lege pe care le consideră ca fiind favorabile clientului

– existenţa unui nivel de competenţă/pregătire profesională corespunzător naturii sau complexităţii cauzei.

2. Pentru obținerea unei asistențe juridice de calitate e nevoie de finanțare și de prevederea expresă în legislație că procurorul și judecătorul nu pot cenzura cuantumul onorariului avocatului din oficiu, stabilit de Barou

3. Stabilirea prin lege a principiului delegării unice a avocatului din oficiu, astfel încât să existe o continuitate a reprezentării avocatului pe toată durata procesului sau a cercetării penale

4. Facilitatea accesului la dosar pentru avocatul din oficiu. În acest sens APADOR-CH propune completarea art. 94 al. 1 din Codul de procedură penală astfel:

Art. 94. – (1) Avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv. Procurorul soluţionează cererea de consultare a dosarului formulată de avocat în termen de 5 zile de la primire.

Citiți pe larg recomandările APADOR-CH transmise MJ. Amintim că Directiva 2016/1919 trebuie transpusă în legislația românească până la 25 mai 2019

Recomandările APADOR-CH privind asistența juridică gratuită