PROTESTUL APADOR-CH ÎMPOTRIVA MODULUI ÎN CARE GUVERNUL TRANSPUNE DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI PRIVIND REUTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN SECTORUL PUBLIC

Thursday - 27 April 2006
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

APADOR-CH işi exprimă protestul faţă de modul în care
Guvernul încearcă să transpună în legislaţia internă Directiva nr. 98/2003/EC
privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L345/31.12.2003.

Directiva amintită a fost preluată mecanic în cuprinsul
proiectului de lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
şi nu a fost corelată cu dispoziţiile din dreptul intern în vigoare privind
liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001), cu
consecinţa inducerii în opinia publică a ideii că informaţiile de interes
public nu vor mai putea fi obţinute decât după plata unei taxe.

APADOR-CH atrage atenţia că directiva europeană menţionată
constituie un set de norme minimale, după cum o indică, de altfel, şi articolul
1 al acesteia şi o subliniază explicit preambulul ei, care prevede, la punctul
8, că: « Măsurile luate de statele membre pot depăşi normele
minimale stabilite prin prezenta directivă, permiţând astfel o reutilizare mai
largă. »

APADOR-CH cere Guvernului să respecte şi să reafirme, în
proiectul de lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice,
principiile prevăzute în Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public, potrivit cărora obţinerea informaţiior de interes public este liberă, ceea ce
presupune, printre altele, accesul gratuit
şi necondiţionat de vreo justificare
la  informaţiile de interes public.

APADOR-CH cere Guvernului să delimiteze clar, în proiectul
de lege, faza obţinerii informaţiior
de interes public, care este supusă în continuare Legii nr. 544/2001, şi faza reutilizării informaţiilor din instituţiile
publice, care este ulterioară şi distinctă de obţinerea informaţiilor.

Accesul la informaţiile de interes public trebuie să
rămână liber şi necondiţionat de plata vreunei taxe sau de dovedirea vreunui
« interes legitim ».

APADOR-CH

27
aprilie 2006