Ongoing projects

 • Politici publice alternative pentru o abordare integrată a serviciilor sociale și medicale

  August 6th, 2018

  Asociația Română Anti-SIDA și APADOR-CH demarează un proiect ce vizează creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială. Timp de un an vom monitoriza politicile sociale și medicale și vom propune alternative de implementare integrată a acestora.

 • An institution for each human right

  April 6th, 2017

  APADOR-CH și-a propus să facă o cartografiere a instituțiilor finanțate de stat, care se presupune că apără drepturile omului. Timp de un an de zile vom documenta activitatea instituțiilor, bugetele lor, ce știu cetățenii despre ele și la final vom face propuneri pentru eficientizarea activității ...

 • Advancing defence rights for children

  March 29th, 2017

  În România nu există un curs specializat, obligatoriu, pentru avocații care reprezintă copii în cadrul procedurilor penale. Situația a fost apreciată de Comisia Europeană ca problematică. Proiectul urmărește printre altele și derularea unui training interdisciplinar pentru avocați

 • Inside Police Custody: Application of EU Procedural Rights

  March 27th, 2017

  Aplicarea directivelor UE privind drepturile procedurale în cadrul procesului penal – cercetare în 9 țări europene printre care și România

 • Beyond Surrender

  August 11th, 2016

  Cum este folosit în practică mandatul european de arestare (EAW) și impactul pe care acesta îl are asupra inculpaților și familiilor lor

 • Reprezentarea societății civile în organisme colegiale

  January 21st, 2016

  Capacitatea de auto-reprezentare a mediului ONG în organele colegiale ale statului este scăzută. Proiectul va face o hartă a acestor organe și va identifica instrumente eficiente de lucru pentru societatea civilă în astfel de situații. (ianuarie-decembrie 2016)