POZIŢIA APADOR-CH CU PRIVIRE LA PROIECTUL LEGII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL AL AVERILOR ŞI DE VERIFICARE A CONFLICTELOR DE INTERESE ŞI A INCOMPATIBILITĂŢILOR

Monday - 13 March 2006
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

APADOR-CH îşi exprimă dezacordul faţă de
prezenţa în proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de control al averilor şi de verificare a conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor a unor reglementări care încalcă, în mod vădit, drepturile
omului.

Astfel, prin art. 12 din proiect este instituită percheziţia domiciliară în
materie civilă
, dar cu o altă denumire: cercetare locală. Măsura este vădit
neconstituţională, deoarece nu se
încadrează printre condiţiile prevăzute
de art. 27 al. 2 din Constituţie
pentru efectuarea unei percheziţii.

De asemenea, proiectul îngrădeşte, prin încălcarea art. 21 din
Constituţie, accesul la justiţie
pentru cenzurarea actelor esenţiale dispuse de organele administrative în
temeiul acestei legi: decizia prin care se constată conflictul de interese
(art. 51 din proiect) şi decizia prin care se constată cazul de
incompatibilitate (art. 78 din proiect).

Este inadmisibil ca aceste decizii, care
pot duce nemijlocit la sancţionarea, destitutirea sau eliberarea din demnitate
sau funcţie, să nu poată fi supuse controlului judecătoresc.

Proiectul nu prevede garanţii de procedură
suficiente pentru a împiedica hărţuirea unei persoane sub pretextul desfăşurării
activităţii de control.

Deşi în proiect se menţionează că durata
cercetării trebuie să fie rezonabilă (art. 22 alin. 3, art. 77 alin. 3), nu
este prevăzut un termen limită al
acesteia, de exemplu 6 luni, care ar oferi şi o garanţie efectivă că această
cercetare nu se poate prelungi o perioadă nedefinită.

Proiectul prevede că reluarea cercetării
se poate face oricând (art. 34 alin. 3, art. 54 alin. 3), deşi, chiar când este
vorba de infracţiuni – cele mai grave fapte ilicite – legea penală prevede un
termen de prescripţie a răspunderii. În mod normal, pentru a nu permite
hărţuirea, proiectul trebuie să prevadă că reluarea cercetării trebuie să fie
posibilă numai înlăuntrul unui termen de
prescripţie
, care ar putea fi, spre exemplu, de 3 sau 5 ani.

APADOR-CH solicită iniţiatorului proiectului să ia măsuri urgente de
eliminare a prevederilor care constituie ameninţări reale şi grave la adresa drepturilor
omului
.

APADOR-CH informează că poziţia sa a fost
transmisă Ministerului Justiţiei astăzi, 13 martie 2006, în cadrul dezbaterii
publice iniţiate în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică.