Ghid practic pentru cetăţeni

Wednesday - 11 February 2004
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

GHID PRACTIC
***
Legea nr. 544/2001 îţi dă dreptul să obţii informaţii de interes public, să afli ce fac autorităţile cu/pe banii tăi. Pe tine nu te costă nimic.
Ce înseamnă informaţii de interes public?
• Toate informaţiile care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici sunt informaţii de interes public şi oricine le poate cunoaşte. Excepţiile sunt detaliate de Legea nr.544/2001 şi privesc numai unele categorii de informaţii din domenii ca: siguranţa naţională, activităţile comerciale, datele personale sau procedurile judiciare.
Exemple de informaţii de interes public:
– numărul autoturismelor cumpărate de Senat/Camera Deputaţilor într-o anumită perioadă de timp, marca, preţul plătit şi persoana care foloseşte fiecare dintre aceste autoturisme;
– numărul persoanelor care au primit locuinţe sociale de la primărie într-o anumită perioadă de timp;
– sumele de la bugetul consiliului local plătite pentru telefoanele mobile ale consilierilor locali într-o anumită perioadă de timp;
– durata medie de soluţionare a unui dosar de pensionare într-un anumit an;
– numărul de angajaţi ai unei anumite regii autonome, procentele din buget alocate salariilor, cheltuielilor curente şi investiţiilor, într-un anumit an.
Cum poţi afla informaţii de interes public?
• Informaţiile de interes public pot fi comunicate din oficiu de autorităţile/instituţiile publice sau ca urmare a cererii tale.
• Nu trebuie să plăteşti nici o taxă. Accesul la informaţii de interes public este gratuit.
• Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia publicului, din oficiu şi într-o formă clară şi concisă, informaţii cum ar fi cele despre organizarea şi funcţionarea lor, datele lor de identificare (denumire, adresă, numere de telefon, fax, adrese electronice), sursele financiare, bugetul sau bilanţul contabil.
• Dacă vrei să obţii o informaţie de interes public, trimite o cerere direct autorităţii/instituţiei publice care are informaţia, chiar dacă informaţia pe care o ceri trebuia pusă din oficiu la dispoziţia publicului. Trimite cererea prin poştă, cu confirmare de primire. În cerere trebuie să scrii ce informaţie/informaţii vrei; denumirea şi sediul autorităţii/instituţiei publice care are informaţia; numele, prenumele şi semnătura ta şi adresa unde să ţi se comunice răspunsul.
Exemplu de cerere de informaţii:
Către Ministerul X,
Compartimentul pentru informaţii publice
Bucureşti, Str. Principală 1
Subsemnatul Ionel Popescu (scrie numele tău), domiciliat în Satu Mare, str. Mare nr.1 (scrie domiciliul tău), vă solicit ca, în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, să îmi comunicaţi, în scris:
– câte deplasări în străinătate au făcut angajaţii ministerului în anul 2003;
– numele şi funcţia persoanelor care au plecat în fiecare din aceste deplasări;
– destinaţia, scopul şi costurile pentru fiecare dintre deplasări.
1 martie 2004
Vă mulţumesc,
Ionel Popescu
• Dacă ai trimis cererea unei alte instituţii/autorităţi publice decât cea care deţine informaţia, cea care a primit cererea trebuie să o trimită autorităţii competente în 5 zile de la primire şi să te informeze că a făcut acest lucru.
• După ce a primit cererea, autoritatea/instituţia publică este obligată să îţi răspundă:
– în 5 zile, dacă refuză să îţi comunice informaţia;
– în 10 zile, comunicându-ţi informaţia sau înştiinţarea că informaţia este complexă şi sunt necesare 30 de zile pentru un răspuns;
– în 30 de zile, comunicându-ţi informaţia complexă solicitată.
Atenţie!
Termenele se socotesc în raport de data, menţionată în confirmarea de primire, la care autoritatea/instituţia publică a primit cererea ta. Ziua în care începe şi ziua în care se sfârşeşte un termen nu se iau în calcul. De exemplu, dacă ai trimis cererea pe 1 martie 2004, iar în confirmarea de primire se menţionează că cererea a fost primită pe 3 martie 2004, autoritatea/instituţia publică trebuie să-ţi trimită:
– până la 9 martie 2004 inclusiv, refuzul de a-ţi comunica informaţia (5 zile calculate între 3 martie şi 9 martie 2004; zilele în care începe şi se sfârşeşte termenul, adică 3 şi 9 martie, nu sunt luate în considerare);
– până la 14 martie 2004 inclusiv, informaţia solicitată sau înştiinţarea că informaţia este complexă (10 zile calculate între 3 martie şi 14 martie 2004; zilele în care începe şi se sfârşeşte termenul, adică 3 şi 14 martie, nu sunt luate în considerare);
– până la 3 aprilie 2004 inclusiv, informaţia complexă solicitată (30 zile calculate între 3 martie şi 3 aprilie 2004; zilele în care începe şi se sfârşeşte termenul, adică 3 martie şi 3 aprilie, nu sunt luate în considerare).
• Păstrează atât confirmarea de primire cât şi plicul în care autoritatea/instituţia publică ţi-a trimis refuzul/răspunsul.
Ce faci dacă autoritatea publică refuză să-ţi comunice informaţia solicitată?
• În cazul în care autoritatea publică:
– ţi-a scris că refuză să îţi comunice informaţia solicitată;
– nu ţi-a răspuns în nici un fel;
– ţi-a răspuns parţial sau nu eşti mulţumit de răspuns,
faci o reclamaţie administrativă şi apoi te adresezi tribunalului – secţia de contencios administrativ, sau nu faci reclamaţie administrativă şi te adresezi direct tribunalului – secţia de contencios administrativ.
• Dacă alegi să faci o reclamaţie administrativă, aceasta trebuie să cuprindă aceleaşi menţiuni ca şi cererea iniţială, plus motivele pentru care consideri că informaţiile cerute sunt de interes public. Trimite reclamaţia conducătorului autorităţii publice, în termen de 30 de zile de când ţi s-a comunicat refuzul sau de când trebuia să ţi se răspundă sau de când ţi s-a răspuns parţial sau nesatisfăcător.
Atenţie!
– Ca regulă, ai grijă să nu depăşeşti 40 de zile (adică 10 zile termenul pentru răspunsul autorităţii/instituţiei publice, plus 30 de zile, termenul pentru reclamaţia administrativă) de la data la care se menţionează în confirmarea de primire că autoritatea/instituţia publică a primit cererea ta de informaţii.
– Dacă ai primit un refuz înainte de 5 zile sau un răspuns nemulţumitor înainte de 10 zile de la data la care autoritatea/instituţia publică a primit cererea ta, calculezi cele 30 de zile pentru reclamaţia administrativă de la data primirii refuzului/răspunsului (data ştampilei poştei de pe plic).
Exemplu de reclamaţie administrativă:
Către Ministerul X,
Domnului ministru I. Ionescu,
Bucureşti, Str. Principală 1
Domnule ministru,
Subsemnatul Ionel Popescu, domiciliat în Satu Mare, str. Mare nr.1, formulez reclamaţie administrativă împotriva refuzului de a mi se comunica informaţiile de interes public solicitate în baza Legii nr.544/2001. La 1 martie 2004 am cerut să mi se comunice:
– câte deplasări în străinătate au făcut angajaţii ministerului în anul 2003;
– numele şi funcţia persoanelor care au plecat în fiecare din aceste deplasări;
– destinaţia, scopul şi costurile pentru fiecare dintre deplasări.
Nu am primit nici un răspuns, deşi în confirmarea de primire se menţionează că cererea mea a fost primită la minister la 3 martie 2004.
Consider că informaţiile pe care le-am solicitat sunt de interes public deoarece se referă la activitatea Ministerului X.
Aştept răspunsul dumneavoastră la prezenta reclamaţie.
15 martie 2004
Vă mulţumesc,
Ionel Popescu
• Dacă alegi să te adresezi direct tribunalului, în plângere trebuie să ceri ca instanţa de judecată să constate că informaţia solicitată este de interes public şi să oblige autoritatea/instituţia publică să ţi-o comunice în scris într-un termen determinat. În plus, poţi cere şi obligarea autorităţii/instituţiei publice la plata de daune morale şi/sau materiale. Poţi să te adresezi tribunalului şi după ce ai formulat o reclamaţie administrativă, dar nu ţi s-a comunicat informaţia cerută.
• Când faci plângerea la tribunal, fie o depui personal la registratură, fie o trimiţi prin poştă cu confirmare de primire. Plângerea o faci la alegere, fie la tribunalul în a cărui rază teritorială domiciliezi, fie la tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii/instituţiei publice. Nu datorezi nici o taxă de timbru pentru plângere. Depui sau trimiţi plângerea la tribunal în termen de 30 de zile de la data la care au expirat termenele în care autoritatea/instituţia publică era obligată să-ţi răspundă la cererea iniţială de informaţii.
Atenţie!
Dacă ai trimis şi o reclamaţie administrativă, nu aştepta 30 de zile de la data când ţi s-a răspuns sau trebuia să ţi se răspundă la aceasta, pentru că va fi prea târziu să mai faci plângere la tribunal. Ca regulă, ai grijă să nu depăşeşti 40 de zile de la data la care se menţionează în confirmarea de primire că autoritatea/instituţia publică a primit cererea ta iniţială de informaţii.
Exemplu de plângere la tribunal (se depune sau se trimite prin poştă la secţia de contencios administrativ a tribunalului):
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Ionel Popescu, domiciliat în Satu Mare, str. Mare nr.1
Chem în judecată
Ministerul X, cu sediul în Bucureşti, str. Principală nr.1, pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să dispuneţi:
1. obligarea pârâtului să îmi comunice informaţiile de interes public solicitate;
2. fixarea unui termen în care pârâtul să îmi comunice aceste informaţii;
3. obligarea pârâtului la plata de daune morale în sumă de … lei şi daune materiale în sumă de … lei.
Motivele cererii sunt următoarele:
La 1 martie 2004, în baza Legii nr.544/2001, am solicitat în scris Ministerului X să îmi comunice:
– câte deplasări în străinătate au făcut angajaţii ministerului în anul 2003;
– numele şi funcţia persoanelor care au plecat în fiecare din aceste deplasări;
– destinaţia, scopul şi costurile pentru fiecare dintre deplasări.
Nu am primit nici un răspuns în termenul legal de 10 zile.
Consider că refuzul ministerului este nejustificat, deoarece informaţiile solicitate sunt de interes public întrucât se referă sau rezultă din activitatea unei autorităţi/instituţii publice.
Refuzul nejustificat mi-a produs suferinţe psihice, deoarece mi-a creat sentimente de frustrare, de inferioritate, fiind umilit de autorităţile care m-au ignorat. Consider că valoarea prejudiciului moral astfel produs este de … lei.
De asemenea, mi-au fost produse şi prejudicii materiale care constau în …. şi care se ridică la suma de …. lei.
În drept îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art.22 din Legea nr.544/2001.
Anexez prezentei cereri o copie a cererii din 1 martie 2004, precum şi a confirmării de primire.
Precizez că prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru conform art.22 alin.5 din Legea nr.544/2001.
Depun acţiunea şi înscrisurile ce o însoţesc în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi comunicat pârâtului.
30 martie 2004
Vă mulţumesc,
Ionel Popescu
Domnului Preşedinte al Tribunalului Satu Mare
• Secţia de contencios administrativ a tribunalului va judeca plângerea ta, în procedură de urgenţă. Dacă nu vrei/nu poţi să te duci la înfăţişările de la tribunal, scrie în plângere că soliciţi judecarea plângerii şi în lipsa ta.
• Dacă nu eşti mulţumit de soluţia instanţei, poţi să o ataci cu recurs, pe care îl depui la tribunalul care ţi-a judecat plângerea, în termen de 15 zile de când ţi-a fost comunicată hotărârea. Nu datorezi nici o taxă de timbru. Atunci când tu eşti mulţumit de hotărârea tribunalului este foarte posibil ca instituţia/autoritatea publică să facă recurs, în 15 zile de când i s-a comunicat hotărârea. Dacă nimeni nu face recurs în cele 15 zile, hotărârea tribunalului este irevocabilă şi procesul se încheie. Dacă tu sau autoritatea/instituţia publică faceţi recurs, vei primi acasă o citaţie prin care vei fi informat când şi de către ce instanţă va fi judecat recursul. Hotărârea instanţei de recurs este irevocabilă şi procesul se încheie.
• Instituţia/autoritatea publică obligată prin hotărâre judecătorească irevocabilă să îţi comunice informaţia trebuie să o facă fără vreo înştiinţare sau somaţie prealabilă, în termenul stabilit de instanţă sau, dacă nu este menţionat nici un termen, în cel mult 30 de zile de la data când hotărârea devine irevocabilă.
• Dacă autoritatea/instituţia publică tot nu îţi comunică informaţia, adresează-te, pe baza articolului 16 din Legea nr.29/1990 a contenciosului administrativ, secţiei de contencios administrativ a tribunalului sau, după caz, a curţii de apel de la locul tău de domiciliu. În cazul în care printre pârâţi se află o instituţie/autoritate centrală (de exemplu, ministere), competentă să judece plângerea ta este curtea de apel (conform deciziei nr.337/29.01.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie). În celelalte cazuri, competenţa este a tribunalului. Cere obligarea conducătorului instituţiei, în nume propriu, la plata unei amenzi către stat de 500 lei/zi de întârziere. Poţi să ceri şi obligarea autorităţii/instituţiei publice şi a conducătorului acesteia la plata unor daune de întârziere, sub forma unei sume fixe pe zi de întârziere, la aprecierea ta. Cererea este scutită de taxă de timbru. Poţi să ataci hotărârea instanţei cu recurs, pe care îl depui la acea instanţă în termen de 15 zile de când ţi s-a comunicat hotărârea.
• În acelaşi timp, adresează-te printr-o scrisoare şi presei locale, arătând că o instituţie/autoritate publică refuză să respecte o hotărâre judecătorească irevocabilă. Împreună cu scrisoarea, trimite şi copii ale hotărârilor judecătoreşti.