DOCUMENT DE POZIŢIE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

Monday - 11 October 2010
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dragi colegi,

APADOR-CH, în cadrul proiectului “Facilitatea
exercitării dreptului la asociere în România
” a identificat mai
multe probleme privind înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor
neguvernamentale şi a propus un set de soluţii.

Vă rugăm să citiţi documentul de mai jos şi să ne comunicaţi la adresa
de email office@apador.org  dacă
doriţi să ne susţineţi pentru a face toate demersurile necesare pentru punerea
în aplicare a soluţiilor propuse în documentul de poziţie.

Implicarea noastră a tuturor poate determina autoriţăţiile să ne
trateze altfel!

Muţumim celor care au accepat deja să facă parte din proiectul nostru.

Pentru APADOR-CH

Avocat Nicoleta Popescu

DOCUMENT
DE POZIŢIE

PRIVIND
ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA  ORGANIZAŢIILOR
NEGUVERNAMENTALE

Organizaţiile
neguvernamentale participante, la Bucureşti, în perioada 5-6 octombrie 2010, la
conferinţa organizată de APADOR-CH în cadrul proiectului “Facilitatea exercitării dreptului la asociere în România
au identificat mai multe probleme privind înfiinţarea şi funcţionarea
asociaţiilor/fundaţiilor şi au  propus următoarele soluţii:

Cazierul
fiscal

Problema: Solicitarea cazierului fiscal la înfiinţarea organizaţiei
neguvernamentale (ONG) şi la primirea de noi membri

Soluţii:
-Eliminarea din lege (OG nr.75/2001) a acestei obligaţii = modificare
legislativă

             Alternative:

              – Eliminarea
din lege a acestei obligaţii pentru noii membri = modificare legislativă

            
-Restrângerea obligaţiei prezentării cazierului fiscal doar la categoria
reprezentaţilor legali ai ONG  = modificare legislativă

             –
Solicitarea certificatului de cazier fiscal să se facă de instanţă, din oficiu
(ca în cazul solicitării de instanţă, din oficiu, a cazierului judiciar) =
modificare legislativă

*

Problema: Solicitarea
cazierului fiscal al tuturor membrilor (inclusiv al fondatorilor) şi cu ocazia
înregistrării primirii de noi membri.

 Soluţii: Sesizare
Ministerul Justiţiei pentru clarificare

*

Problema: Durata
de valabilitate prea mică a cazierului fiscal (30 de zile– art. 9 din OG nr.75/2001)
în raport de durata termenelor date de instanţe (peste 30 de zile)

Soluţii:     
Prelungirea duratei de valabilitate a cazierului fiscal de la 30 la 90 de zile
= modificare legislativă

*

Problema:
Practica neunitară a instanţelor cu privire la
obligativitatea/neobligativitatea cazierului fiscal în cazul primirii de noi
membri. 

Soluţii: – Sesizarea
Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea
promovării unui recurs în interesul legii

Cumulativ:

 – Sesizarea Ministerului
Justiţiei pentru a cere parchetului promovarea unui recurs în interesul legii

*

Problema: Lipsa reglementării
prin lege a efectelor produse de menţiunile din cazierul fiscal în privinţa
înfiinţării/funcţionării ONG.

Soluţii: Completarea
legii în acest sens (enumerarea, în lege, a efectelor menţiunilor –atunci când
e cazul- sau precizarea expresă în lege că menţiunile/anumite menţiuni din
cazierul fiscal nu  produc efecte privind înfiinţarea/funcţionarea ONG). Ar fi
utilă şi o reglementare a reabilitării fiscale, în genul reabilitării în cazul
infracţiunilor (prin care, după trecerea unui termen, se înlătură toate
consecinţele condamnării/sancţionării) = modificare legislativă

*

Denumirea

Problema:
Cu ocazia eliberării disponibilităţii de denumire, Ministerul Justiţiei
efectuează, pe lângă un control tehnic (verificarea existenţei asemănărilor sau
identităţii de denumire, pentru evitarea confuziei cu altă persoană juridică)
şi o cenzură a denumirii ONG (prezenţa unor termeni “tabu” în denumire);
dreptul de a cenzura denumirea nu ar trebui să aparţină executivului (nici la
eliberarea disponibilităţii de denumire), ci doar puterii judecătoreşti

Soluţii:
-Modificarea art. 3 din OG nr.26/2000 (varianta de text modificat: “Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică
sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei  persoane juridice.
”)
= modificare legislativă

               Cumulativ:

–         Abrogarea art. 7 alin 3/1 din OG nr. 26/2000, care
prevede termenii “tabu”= modificare legislativă

*

Problema: Obligaţia, introdusă în OG nr.26/2000 în acest an, de a obţine
acordul prealabil al unei structuri executive (Secretariatul General al
Guvernului) pentru folosirea în denumire a cuvintelor “naţional” sau “român”.

Soluţia: -Abrogarea art 7 alin. 3/2 din OG nr. 26/2000, care cuprinde aceasta
obligaţie = modificare legislativă

*

Combaterea
spălării banilor (şi a terorismului)

Problema: Extinderea aplicării Legii nr. 656/2002, privind combaterea spălării
banilor şi a terorismului,  şi cu privire la asociaţii şi fundaţii 

Soluţia: -Revenirea  la situaţia din perioada 2002 – 2005, când pentru
asociaţii şi fundaţii nu erau prevăzute obligaţii în Legea nr. 656/2002.
Practic, trebuie abrogat art. 8 lit. j din Legea nr. 656/2002 = modificare
legislativă

              Alternativa
la varianta abrogării art. 8 lit. j:

            – Reducerea
cuantumului amenzilor contravenţionale prevăzute în lege (nu pot fi suportate
de ONG, care, oricum, au probleme cu finanţările) = modificare legislativă

               Cumulativ:

–         Definirea prin lege a noţiunii de “clientelă”,
pentru a asigura previzibilitate legii = modificare legislativă

–         Întocmirea de către Oficiul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), a unui ghid practic pentru
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 656/2002, care să conţină şi
modele de proceduri pentru fiecare categorie de obligaţii, precum şi exemple
concrete. Ghidul, de preferat în format electronic, va trebui
distribuit către ONG. Se va adresa Oficiului o solicitare în acest sens = bune
practici.

*

Protecţia
datelor cu caracter personal

Problema: Obligaţia (repetabilă) a notificării prelucrării datelor cu caracter
personal, către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (Autoritatea), potrivit art. 22 din Legea nr.
667/2001.

Soluţia: – Înlocuirea obligaţiei notificării, în cazul ONG, cu obligaţia
instanţei care dispune înscrierea asociaţiei/fundaţiei de a comunica şi
Autorităţii un exemplar al încheierii irevocabile de admitere. Asociaţiile şi
fundaţiile deja înfiinţate să aibă obligaţia de a comunica Autorităţii, o singură
dată, un exemplar al încheierii irevocabile de admitere, obligaţie care o va
înlocui pe cea a notificării = modificare legislativă.

*

Transparenţa

Problema: Lipsa de transparenţă din partea Administraţiilor financiare cu
privire la procesarea formularelor de redirecţionare a sumei de 2% din
impozitul datorat statului către organizaţiile
neguvernamentale

Soluţia: 
Sesizare ANAF pentru stabilirea unei proceduri transparente prin care să se
poată verifica dacă formularele înregistrate au fost procesate
sau nu.

*

Organizaţii
neguvernamentale de utilitate publică

Problema: Acordarea unor facilităţi nesemnificative pentru organizaţiile
neguvernamentale de utilitate publică

Soluţia:  Solicitare adresată Guvernului pentru adoptarea unei hotărâri care să
prevadă criteriile de atribuire în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate
publică, în cazul organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică =
intervenţie legislativă

*

Voluntariatul

Problema: Prevederile contradictorii din Legea nr. 195/2001 cu privire la
caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al contractului (special) de
voluntariat pentru desfăşurarea unei activităţi de voluntariat (art. 2 lit. c
prevede că nu este obligatoriu un astfel de contract, în timp ce art. 8 alin. 1
prevede că voluntariatul se poate desfăşura doar pe baza unui contract încheiat
în formă scrisă)

Soluţia:  Modificarea art. 8
alin. 1 în sensul unei redactări mai precise, care să nu excludă posibilitatea
prev. în art. 2 lit. c ca voluntariatul să se desfăşoare şi fără încheierea
contractului (special) de voluntariat  (Variantă a textului propus:  „Atunci când voluntariatul se desfăşoară pe baza unui
contract, forma scrisă este obligatorie…”
) = modificare
legislativă.

*

Donaţii

Problema: Nu există deducere fiscală din impozitul pe venituri şi nici alte
stimulente financiare pentru persoane fizice sau juridice care fac donaţii
(spre deosebire de sponsorizări).

Soluţia: – Introducerea „cotei unice de reducere de 16%” pentru donaţii către
asociaţii/fundaţii, care constă în  reducerea bazei impozabile cu echivalentul donaţiilor,
fără a depaşi 16% din baza impozabilă = modificare legislativă

*

Problema: Reglementarea ambiguă, restrictivă şi impredictibilă a „darului
manual” în noul Cod civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009), încă neintrat în
vigoare.

Soluţia: Modificarea art. 1011 din noul Cod civil = modificare legislativă

*

Sponsorizarea

Problema: Stimulente financiare insuficiente pentru sponsori

Soluţia: – Modificarea art. 8 din Legea nr. 32/1994 prin introducerea unei
cote unice de reducere de 16% din baza impozabilă pentru sponsorizări
(reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, fără a depaşi 16%
din baza impozabilă) = modificare legislativă

*

Organizaţiile neguvernamentale
participante la conferinţa din 5-6 octombrie 2010 împuternicesc APADOR-CH  să
efectueze demersurile necesare pentru punerea în practică a prezentului document
de poziţie.