Press releases

 • Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărîrea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Csiki c.România

  July 5th, 2011

  Astăzi, 5 iulie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra cazului Csiki împotriva României şi a constatat violarea dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil şi a dreptului la un recurs efectiv. Reclamanta a fost susţinută în demersurile sale în faţa Curţii ...

 • Societatea civilă solicită organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de lege privind retenţia datelor personale la operatorii de comunicaţii electronice

  June 28th, 2011

  Cinci organizaţii neguvernamentale solicită Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informatice organizarea unei întâlniri pe marginea proiectulului de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii.

 • PROTEST

  June 27th, 2011

  APADOR-CH protestează faţă de iniţiativa de modificare a Constituţiei precum şi faţă de intenţia de reorganizare administrativ-teritorială a ţării în preajma unui an electoral. Chestiunile puse în discuţie sunt de o însemnătate deosebită iar soluţiile ar trebui adoptate de către o majoritate parlamentară confirmată prin ...

 • 26 iunie – Ziua Internaţională pentru Susţinerea Victimelor Torturii 

  June 24th, 2011

  Statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite aniversează în fiecare an la data de 26 iunie Ziua Internaţională pentru Susţinerea Victimelor Torturii. 

 • COMUNICAT DE PRESA

  June 7th, 2011

  Astăzi, 7 iunie 2011, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Predică împotriva României ( 42344/07) şi a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului la viaţă. Reclamantul a fost susţinut în demersurile sale în faţa instanţelor interne şi în faţa Curţii Europene de APADOR-CH.

 • Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea CEDO în cauza Mosley împotriva Marii Britanii

  May 17th, 2011

  Pe 10 mai 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Mosley împotriva Marii Britanii, în care APADOR-CH a susţinut dreptul la liberă exprimare, în calitate de terţ intervenient, împreună cu alte asociaţii europene.

 • COMUNICAT

  May 11th, 2011

  Romanian Harm Reduction Network (RHRN) în parteneriat cu Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) iniţiază proiectul „Consumatorii de droguri în arest preventiv – o abordare din perspectiva drepturilor omului”