Consumatorii de droguri în arest preventiv, o abordare din perspectiva drepturilor omului

09.09.2013
Print Friendly, PDF & Email

Raportul de față conține concluziile documentării și analizei informațiilor și opiniilor disponibile în privința condiției consumatorilor de droguri aflați în arest preventiv. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Consumatorii de droguri în arest preventiv: o abordare din perspectiva drepturilor omului” finanțat de Open Society Foundations și executat de către Romanian Harm Reduction Network, având drept partener principal Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România –Comitetul Helsinki și ca parteneri instituționali Inspectoratul General la Poliției Române și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Scopul proiectului este de a atrage atenția factorilor de decizie asupra utilității reducerii aplicării măsurii de arestare preventivă consumatorilor de droguri în România având în vedere premisa că, cel puțin în unele cazuri, măsurile terapeutice sunt mai eficiente decât încarcerarea și constatarea că alternativele încarcerării sunt aplicare rar în cazul consumatorilor de droguri.
Raportul conține o trecere în revistă a principalelor prevederi privitoare la aplicarea măsurii de arestare preventivă în cazul consumatorilor de droguri, punctele de vedere ale consumatorilor de droguri și opiniile experților asupra procedurilor și efectele prevederilor juridice privitoare la consumatorii de droguri în arest preventiv. Pe baza datelor analizate a fost elaborată o serie de concluzii și recomandări pentru ameliorarea legislație actuale, a procedurilor și practicilor legate de aplicarea măsurii de arestare preventivă a consumatorilor de droguri.

Primul capitol conține informații generale și analiza cadrului legal al prevederilor care reglementează arestarea preventivă și a aplicării sentințelor judiciare asupra infracțiunilor legate de droguri.
Al doilea capitol include observații pe marginea datelor statistice și asupra beneficiilor și costurilor aplicării măsurii de arestare preventivă consumatorilor de droguri, asupra legislației românești antidrog și temele asociate. În secțiunile dedicate punctelor de vedere al experților am dorit să acoperim toate instituțiile și funcțiile implicate în reținerea preventivă a consumatorilor de droguri. Astfel, folosind interviuri nestructurate, am documentat opiniile judecătorilor, procurorilor, polițiștilor, avocaților și doctorilor cu privire la detenția preventivă.
Al treilea capitol prezintă viziunea consumatorilor de droguri asupra detenției preventive dintr-o perspectivă extrem de personală: propriile lor experiențe. Această secțiune cuprinde informații despre condițiile de detenție, relațiile dintre investigatori și cei investigați, uneori despre abuzurile și violările procedurilor cărora le-au căzut victimă cei intervievați. Astfel, în câteva interviuri, discuțiile s-au centrat pe abuzurile din partea poliției și a procurorilor, constând în special în presiuni psihologice pe baza articolului 16 din Legea nr. 143/2000, amenințări și insulte, interzicerea tratamentului,
blocarea accesului la probe, folosirea sevrajului ca mijloc de a obține declarații.
Capitolul patru conține analiza jurisprudenței CEDO privitoare la încălcările articolului 5 (dreptul la libertate și siguranță) din Convenția europeană a Drepturilor Omului. Scopul acestui capitol este de a oferi exemple din jurisprudența europeană în aplicarea măsurii de detenție preventivă și considerentele care au motivat deciziile și soluțiile CEDO.
Ultima secțiune conține concluzii și recomandări formulate pe baza analizei întregului volum de informații strânse și se încheie cu propuneri care vor fi supuse atenției factorilor de decizie pentru a ameliora legislația și practicile actuale privind aplicarea măsurilor de arest preventiv.

Ca reprezentanți ai societății civile, credem că este de datoria noastră să atragem atenția autorităților statului și a opiniei publice asupra anumitor realități sau situații care, din punctul nostru de vedere, reprezintă încălcări voluntare sau involuntare ale drepturilor omului și de a cere autorităților să supună analizei informațiile prezentate și de a lua măsurile necesare pentru a ameliora procedurile și practicile actuale în aplicare măsurii de detenție preventivă consumatorilor de droguri.

Descarcă raportul în format PDF