COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA EXCESIVĂ A PROCEDURII ANGAJĂRII RĂSPUNDERII GUVERNULUI ÎN FAŢA PARLAMENTULUI

18.04.2011
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH îsi
exprimă îngrijorarea cu privire la utilizarea excesivă a procedurii angajării
răspunderii Guvernului, prin care este eludat sistematic rolul Parlamentului de
unică autoritate legiuitoare în România.

Astăzi, 18 aprilie
2011, Guvernul îsi angajează răspunderea în fata Parlamentului pentru Legea de uniformizare a salariilor din
învătământ în anul 2011 si pentru Codul de dialog social, după ce Codul civil,
Codul penal, Codul muncii, Legea educatiei nationale, Legea salarizării unice,
Legea reorganizării administratiei publice, Legea-cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi proiectul de
Lege privind aplicarea acestui act normativ în anul 2011, precum si programului de măsuri care vizează reducerea deficitului bugetar şi
susţinerea activităţii economice au fost adoptate prin aceeasi procedură.
Utilizarea sa repetată denotă ignorarea, de către Guvernului României, a
principiului separatiei puterilor în stat si a rolului său constitutional de
autoritate executivă, nu legislativă. Angajarea repetată a răspunderii
Guvernului vine în continuarea unei alte practici abuzate de guvernele
succesive ale României, cea a legiferării prin intermediul ordonantelor de
urgentă. Astfel, numai în perioada 1 ianuarie – 14 aprilie 2011, au fost
publicate în Monitorul Oficial al României 36 de ordonante de urgentă.

Actuala situatie
bugetară, economică si socială a României nu poate constitui un pretext pentru a
submina fundamentele constitutionale ale statului. De aceea, APADOR-CH solicită Executivului să pună capăt imediat acestor practici
si să revină la procedura normală de legiferare, eventual în regim de urgentă
acolo unde se impune.

18 aprilie 2011

Pentru relatii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu, Director executiv APADOR-CH, 0733078718