Comunicat privind plângerea penală adresată de apador-ch parchetului de pe lângă înalta curte de casaţie şi justiţie cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de către domnul procuror general Ilie Botoş

22.02.2006
Print Friendly, PDF & Email

La data de 22 februarie 2006, APADOR-CH
a adresat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie o plângere penală împotriva dlui. ILIE BOTOŞ
,
procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, pentru săvârşirea a două infracţiuni:

–        
neexecutarea hotărârilor judecătoreşti
definitive şi irevocabile
pronunţate de instanţa de contencios administrativ şi
după ce conducătorul autorităţii publice a fost amendat de
instanţă pentru nerespectarea termenului de executare
(infracţiune prevăzută de art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ) şi-        
abuz în serviciu contra intereselor
persoanelor
(infracţiune prevăzută de art. 246 Cod penal).

Plângerea penală a fost formulată deoarece de circa doi ani şi jumătate, începând cu 30 august 2003,
data numirii în funcţia de procuror general, dl. Ilie Botoş refuză în mod nejustificat, cu
rea-credinţă, executarea integrala a unei sentinţe civile
irevocabile
a Tribunalului Bucureşti, prin care parchetul a fost obligat să comunice asociaţiei informaţii de interes public privind
supravegherea persoanelor
.

Pentru neexecutarea acestei hotărârii judecătoreşti, dl. Ilie
Botoş, în calitate de conducător al autorităţii publice, a
fost amendat civil de două ori, în anii 2003 şi 2006, de către
instanţele judecătoreşti, de fiecare dată hotărârile
de amendare devenind irevocabile. Cu toate acestea, sentinţa civilă
prin care parchetul a fost obligat să comunice informaţii de interes
public privind supravegherea persoanelor nu a fost executată integral nici
în momentul de faţă. Legea contenciosului administrativ califică
acest comportament drept infracţiune. De asemenea, refuzul constant
şi nejustificat de a executa o hotărâre judecătorească
irevocabilă constituie şi infracţiunea de abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor, întrucât respectarea hotărârilor
judecătoreşti intră –în mod logic şi natural – printre
obligaţiile de serviciu ale unui procuror general.