Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Iacov Stanciu c. România

24.07.2012
Print Friendly, PDF & Email

Astăzi, 24 iulie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre în cauza Iacov Stanciu c. României (35972/05), a condamnat statul român pentru încălcarea articolului 3 al Convenției, dreptul de a nu fi supus unui tratament degradant, și a decis că problemele legate de condițiile de detenție din penitenciarele românești sunt recurente. APADOR-CH s-a implicat în această speță în calitate de terț intervenient, a prezentat Curții situația condițiilor de detenție din penitenciarele românești și a susținut că problemele semnalate sunt sistemice.

În cauza soluționată azi reclamantul s-a plâns Curţii Europene de condiţiile de deţinere din mai multe penitenciare printre care Ploiești, Jilava, Rahova, Mărgineni, Bacău, precum și de lipsa unui tratament medical adecvat afecțiunilor de care suferea. Curtea a constatat că  supraaglomerarea din penitenciare, lipsa igienei și inadecvarea tratamentului medical au reprezentat pentru solicitant tratament inuman și degradant.

Analizând susținerile părților și având în vedere și numeroasele cazuri anterioare în care au fost pronunțate hotărâri legate de condițiile de detenție din țara noastră, Curtea Europeană a constatat că problema este una recurentă. Ca urmare, s-a pronunțat în temeiul articolului 46 al Convenției Europene, referitor la unele măsuri generale pe care va trebui să le aducă la indeplinire România pentru a remedia situația.

Concret, Curtea a apreciat că sistemul juridic intern trebuie amendat astfel încât să asigure repararea efectivă a prejudiciilor suferite ca urmare a condițiilor inadecvate de detenție, atât prin încetarea situației care duce la încălcarea articolului 3 din Convenție, cât și prin acordarea de despăgubiri morale în cuantumuri asemănătoare cu cele folosite de Curtea Europeană (lui Iacov Stanciu i-au fost acordate despăgubiri în valoare de 20.000 de euro). În cazul în care autoritățile naționale competente decid să nu acorde compensații sau cuantumul acestora este mic, decizia trebuie să fie serios și convingător motivată.

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina de Internet a Curții la adresa http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112420

Pentru detalii suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – Director executiv APADOR-CH, telefon 0733.078.718