Comunicat al APADOR-CH cu privire la hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul Fane Ciobanu v. România

11.10.2011
Print Friendly, PDF & Email

Astăzi, 11 octombrie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Fane Ciobanu împotriva României şi a constatat violarea dreptului de a nu fi suspus torturii, tratamentelor inumane sau degradante (articolul 3 din Convenţia europeană). Reclamantul a fost susţinut în demersurile sale în faţa Curţii Europene de APADOR-CH, prin avocaţii cu care colaborează.

Reclamantul, care ispăşeşte o pedeapsă de 21 de ani de închisoare începând cu anul 1999, s-a plâns Curţii Europene a Drepturilor Omului de condiţiile de detenţie din penitenciarele Bucureşti-Jilava, Giurgiu şi Craiova, precum şi de lipsa tratamentului medical, inclusiv datorită refuzului autorităţilor penitenciare de a-i realiza o proteză dentară, deşi costul acesteia era redus (60-85 de euro) şi exista posibilitatea normativă de a se acoperi aceste costuri în cazul deţinuţilor lipsiţi de posibilităţi materiale.

Curtea europeană a constatat încălcarea articolului 3 din Convenţie datorită condiţiilor materiale de detenţie, în special datorită supraaglomerării. În privinţa protezei dentare, Curtea a reţinut că refuzul autorităţilor statului de a acoperi costurile acesteia reprezintă o încălcare a articolului 3, în condiţiile în care în anul 2004 contractul-cadru cu Casa OPSNAJ prevedea suportarea acestora de la buget, iar în cursul anului 2008 existau dispoziţii speciale pentru acoperirea costurilor în cazul deţinuţilor lipsiţi de posibilităţi materiale. Cu toate acestea, reclamantul nu a beneficiat de aceste dispoziţii, solicitându-i-se acoperirea integrală/parţială a costurilor, deşi nu dispunea de banii necesari.

Curtea a acordat reclamantului 13.300 euro cu titlu de daune morale şi 3.150 euro pentru costurile şi cheltuielile determinate de procedura în faţa Curţii. Acestea sume se adaugă la alţi 285.861 euro plătiţi până în prezent de România în urma unor cauze în care Curtea europeană a constatat încălcări ale Convenţiei europene datorită condiţiilor de detenţie.

Textul integral al hotărârii este disponibil în limba franceză pe site-ul www.echr.coe.int.
Pentru detalii suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – director executiv APADOR-CH,
telefon 021 315 46 31, 0733.078.718