COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA DESECRETIZAREA STENOGRAMELOR SEDINTELOR DE GUVERN

18.11.2008
Print Friendly, PDF & Email

În urma unei
acţiuni introduse de APADOR-CH, Curtea
de Apel Bucureşti a anulat parţial Decizia primului-ministru nr.
261/2007 prin care sunt secretizate (clasificate ca “secret de stat”)
stenogramele tuturor şedinţelor de Guvern
.

Secretizarea integrală,“în
bloc”, a stenogramelor şedintelor de Guvern încalcă atât Legea nr.
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cât şi
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
întrucât nu tot ce se discută în şedinţele de Guvern constituie
informaţii a căror divulgare ar putea produce daune
securităţii naţionale. Hotărârea
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti permite accesul liber al
cetăţenilor la stenogramele şedinţelor de Guvern cu o
singură excepţie: pasajele din stenograme care se referă la
chestiuni de siguranţă naţională
. Hotărârea
Curţii de Apel poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.

APADOR-CH
precizează că decizia primului-ministru nr. 261/2007 a intervenit pe
fondul refuzului Guvernului de a comunica copii ale unor stenograme de şedinţă.
Astfel, la 23 februarie 2006, Guvernul a fost obligat printr-o decizie definitivă
şi irevocabila să comunice copiile a trei stenograme privind
şedinţele în care s-a discutat adoptarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.101/2004 privind preluarea de către AVAS a unor
creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale RAFO SA
Oneşti şi CAROM SA Oneşti; Ordonanţei de Urgenţă
nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea
finalizării procesului de privatizare a SC RAFO SA Oneşti şi
Ordonanţei de Urgenţă nr.142/2004 pentru suspendarea
aplicării prevderilor OUG nr.101/2004. În septembrie şi octombrie
2006, Guvernul a comunicat două dintre acestea, ulterior refuzând să
comunice copia stenogramei privind Ordonanţa de Urgenţă
nr.142/2004. Mai mult, prin decizia primului-ministru nr.261/2007 aceasta a
fost clasificată, încălcându-se atât Legea nr.182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate şi Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cât şi
hotărârea judecătorească irevocabilă din februarie 2006.
Abia la 11 noiembrie 2008 copia celei de-a treia stenograme a fost
comunicată APADOR-CH, după ce trei secretari generali ai Guvernului –
Mihai Voicu, Radu Stroe si Ilie Bolojan – au fost amendaţi prin
hotărâri judecătoreşti irevocabile pentru refuzul
comunicării, şi o acţiune urmărind amendarea celui de al patrulea
secretar general al Guvernului, Gabriel Berca, a fost introdusă pe rolul
instanţei.

Copiile
stenogramelor comunicate de către Guvern pot fi consultate pe pagina de
internet a APADOR-CH, www.apador.org, în
secţiunea “acces la informaţii/cazuri”.

Pentru
informaţii suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu, director executiv
APADOR-CH

021 315 46 31;
0724 304 384