Portfolio

ANSPDCP

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este o autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale. Reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, așa cum sunt ele prevăzute de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Cum te poți plânge la ANSPDCP dacă crezi că ți-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001:

–   dacă nu fi introdus anterior o acţiune în justiţie, cu acelaşi obiect şi aceleaşi părţi,

–   numai după ce te-ai adresat în prealabil operatorului reclamat, cu 15 zile înainte de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.

 

În toate cazurile, plângerea trebuie însoţită de dovezi și de datele de identificare ale petiționarului. Nefurnizarea datelor de identificare (în special, nume, prenume şi adresa de domiciliu/reşedinţă) conduce la clasarea plângerii ca anonimă.

Modele de plângeri 

Cum notifici ANSPDCP